Volgende generatie

Volgende generatie

‘Het familiebedrijf is in bruikleen van de generatie na mij’. Een mooie uitspraak die concreet betekent dat de huidige generatie ervoor zorgdraagt dat de volgende generatie op haar eigen manier kan ondernemen. In het dagelijks besturen en managen dien je dus rekening te houden met jouw taak als ondernemer om te zorgen voor continuïteit van het familiebedrijf. Maar hoe doe je dit nu concreet?

 

Bedrijf

Zorg voor een gezonde bedrijfsvoering. Kies een strategie die past bij het bedrijf en die tegemoetkomt aan de huidige marktomstandigheden. Wees je bewust van het maken van schulden die als last kunnen worden gezien voor de volgende generatie. De bekende molensteen om de nek. Professionaliseer waar mogelijk en kies medewerkers die passen binnen het bedrijf in de huidige tijdsgeest. 
 

Familie

Breng het thema bedrijfsopvolging tijdig ter sprake. Vaak gebeurt dit al aan de koffietafel. Doe dit op een rustig moment en zonder dwang. Er zijn echter meerdere wegen die naar Rome leiden en die toch zorgdragen voor continuïteit. Indien geen geschikte opvolger voor het leiden van het familiebedrijf in zicht is, kan men tijdelijk ook voor een externe persoon kiezen totdat de volgende generatie wel klaar staat. Leg alle spelregels vast in een familiedocument of familiestatuut; hierdoor schept  men duidelijkheid voor volgende generaties.
 

Familieleden

Geeft als ondernemer de volgende generatie ruimte om dingen anders te doen. Tijden veranderen immers. Maar ook klanten, leveranciers en andere belanghebbenden gaan met de tijd mee. Leid de volgende generatie op om de vaak gecompliceerde taken op een hoog niveau uit te kunnen voeren en spreek onder elkaar af hoe een eventueel voortraject eruit kan komen te zien. Denk hierbij aan opleiding, carrière maken buiten het bedrijf, e.d. Maar bedenk bovenal dat iedereen recht heeft op een eigen levenspad. Ook als dat niet altijd strookt met het gedachtengoed van de huidige eigenaar!

 

Blog

Familiaire opvolging?

Opvolging is vaak een cruciaal scharnierpunt in de continuïteit van het familiebedrijf....
lees verder »

Opvolging vanuit de overdrager

Het merendeel van de ondernemers is helemaal niet met de opvolging bezig, laat staan dat ze weten...
lees verder »

Adviseur van een familiebedrijf

Naast kennis en kunde is de persoonlijke band met de opdrachtgever vaak erg belangrijk in de...
lees verder »

Snoeien familieboom

Familiebedrijven hebben sterk de neiging te vertakken in volgende generaties. De oprichters hebben...
lees verder »

Het familiestatuut

Vaak wordt in de wandelgangen bij het besturen van (familie)bedrijven het woord...
lees verder »

Plichten betrokken eigenaars

Betrokken eigenaars vormen een cruciale factor voor een goed draaiend familiebedrijf. Naast de...
lees verder »

Kenmerken van de familiaire opvolger

De keuze wie het bedrijf over te nemen wordt vaak (te) lang vooruitgeschoven. Het is een lastig...
lees verder »

Strategie in familiebedrijven

Waarom is een strategie of missie nodig voor een familiebedrijf? Waarom zou je je druk maken over...
lees verder »
Benieuwd wat wij voor uw
bedrijf kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op