Cross family learning

Cross family learning
Een krachtige impuls voor het goed voorbereiden van de opvolging, is het sparren met andere families die recentelijk een dergelijk proces hebben doorgemaakt. Dit zorgt voor een goed inzicht in de mogelijke uitdagingen en hindernissen. Een goede voorbereiding op deze interfamiliaire gesprekken is essentieel voor een goede uitvoering. Gevoelige onderwerpen moeten immers in alle vertrouwen met elkaar besproken kunnen worden. Hieronder enkele actuele vraagstukken.
 

Directeur van buiten de familie

fond® begeleidt een familiebedrijf richting de zesde generatie. De dagelijkse leiding van de onderneming is altijd in handen geweest van de eigen familie. De huidige Directeur-grootaandeelhouder (DGA) was gewend alle beslissingen zelf te nemen, zowel in de rol van eigenaar als die van algemeen directeur. Inmiddels zijn er echter spanningen ontstaan over de invulling van de functie. Om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen, is het aantrekken van een externe directeur een serieuze optie geworden.
 
Een bezoek aan een andere familie leerde dat het wel degelijk mogelijk is om de rol van DGA te splitsen, mits het draagvlak bij de familieleden aanwezig is om de dagelijkse leiding los te koppelen van het eigendom. De DGA dient zich in dit geval goed voor te bereiden op het splitsen van zijn twee rollen en het vertrouwen uit te spreken dat een nieuwe algemeen directeur de eigenaarsvisie in het dagelijks managen als richtlijn aan kan houden. Dat is namelijk de belangrijkste voorwaarde voor een langdurige samenwerking met iemand van buitenaf: deze dient de mores van de familie te leren begrijpen, zodat de DGA zich niet meer hoeft te bemoeien met het dagelijks managen!
 

Familieraad

Een familie vraagt zich af of een familieraad van toegevoegde kan zijn in het kader van een opvolgingstraject. fond® is gevraagd hierin te begeleiden. Allereerst is nagedacht over de plek van de familieraad binnen het familiebedrijf en de randvoorwaarden voor het succesvol functioneren hiervan. Een bezoek aan een familiebedrijf dat al vele jaren ervaring heeft met deze constructie leerde ons dat het een prima manier is om emoties te kanaliseren. Deze zijn immers altijd aanwezig, maar krijgen tijdens het familieberaad een plek waardoor er professioneel mee kan worden omgegaan en het zelfs in het voordeel van het bedrijf kan worden ingezet.
 
Tijdens het bezoek werd aangegeven dat de hele familie twee keer per jaar bij elkaar komt om over alle zaken te spreken die het familiebedrijf aangaan. Dus ook over het opvolgingsvraagstuk. De familieleden spiegelen hun eigen ideeën over de toekomst van hun eigen kinderen aan die van  ouders, broers en zussen of bijvoorbeeld neven en nichten. Een ander goed advies dat hier naar voren kwam: als je net begint met een familieraad, bespreek dan eerst kleine onderwerpen die niet gelijk erg emotioneel beladen zijn. Zo doe je met elkaar ervaring op en kan je langzaam uitbreiden.
 
Wilt ook u eens sparren met andere families? Neem dan gerust contact op. Wij begeleiden u graag.  
 

Blog

Afhechten

Na een periode van veranderingen binnen de bedrijfsfamilie is het goed afhechten van eventuele...
lees verder »

De koning en zijn kroonprins

Een praktijkcase! Het leek zo mooi allemaal: een hoogopgeleide jonge ondernemer met ambitie zou het...
lees verder »

Strategie in familiebedrijven

Waarom is een strategie of missie nodig voor een familiebedrijf? Waarom zou je je druk maken over...
lees verder »

De familie als bakermat

Familiebedrijven zijn complex; vooral degenen die al meerdere generaties meegaan.  Generatie...
lees verder »

Familiebedrijven Blokker en Parlevliet & Van der Plas

In het NRC van 14 april 2018 stonden twee artikelen over bijzondere familiebedrijven: Blokker en de...
lees verder »

Het familiestatuut

Vaak wordt in de wandelgangen bij het besturen van (familie)bedrijven het woord...
lees verder »

Familiaire opvolging?

Opvolging is vaak een cruciaal scharnierpunt in de continuïteit van het familiebedrijf....
lees verder »

Loslaten leiding en eigendom

In mijn dagelijkse praktijk zie ik met enige regelmaat bedrijfseigenaren bij opvolging richting de...
lees verder »

Kenmerken van de familiaire opvolger

De keuze wie het bedrijf over te nemen wordt vaak (te) lang vooruitgeschoven. Het is een lastig...
lees verder »

Plannen naar de volgende generatie

Hoe gaan familiebedrijven in de praktijk om met het opvolgingsvraagstuk? In het Duitse vakblad DEGA...
lees verder »

Kiem van ondernemerstevredenheid

Ondernemers zijn vaak keihard aan het werk om resultaten te boeken en hebben daarbij vooral oog...
lees verder »

Adviseur van een familiebedrijf

Naast kennis en kunde is de persoonlijke band met de opdrachtgever vaak erg belangrijk in de...
lees verder »

Leiderschap en 360 graden feedback

Voor de continuïteit van het familiebedrijf is het belangrijk dat eigenaren en andere leiders...
lees verder »

Snoeien familieboom

Familiebedrijven hebben sterk de neiging te vertakken in volgende generaties. De oprichters hebben...
lees verder »

Nieuwe toekomst familiebedrijven

De vreemde situatie waarin we ons nu allemaal bevinden, maakt dat je soms gaat nadenken. Zo zit ik...
lees verder »

Raad van Advies

Maar weinig familiebedrijven in het MKB zien de voordelen van een Raad van Advies. Vaak willen de...
lees verder »

Evaluatie Raad van Advies

fond® begeleidde recentelijk een kennissessie voor familiebedrijven van het MKB Deventer, over...
lees verder »

Extern management binnen familiebedrijven

Uit diverse studies is gebleken dat de komende jaren er binnen familiebedrijven een tekort aan...
lees verder »

Plichten betrokken eigenaars

Betrokken eigenaars vormen een cruciale factor voor een goed draaiend familiebedrijf. Naast de...
lees verder »

Volgende generatie

‘Het familiebedrijf is in bruikleen van de generatie na mij’. Een mooie uitspraak die...
lees verder »

Het parallelle planningsproces

Tijdens opvolgingsprocessen is de kwaliteit van het proces vaak net zo belangrijk als de uitkomst...
lees verder »

Familieopstelling met paarden

Families die generatie op generatie met elkaar verweven zijn om het familiebedrijf verder te...
lees verder »

“De 4 succesfactoren van sterke familiebedrijven”

Het is al vaak benoemd, maar familiebedrijven presteren op lange termijn financieel beter dan...
lees verder »

Door welke bril?

Wie als adviseur familiebedrijven mag begeleiden, krijgt onherroepelijk te maken met...
lees verder »

De sleutel van het familiesysteem

Het leiden van een familiebedrijf is geen sinecure. Je aandacht dient zich zowel op het zakelijke...
lees verder »

Opvolging vanuit de overdrager

Het merendeel van de ondernemers is helemaal niet met de opvolging bezig, laat staan dat ze weten...
lees verder »
26
Benieuwd wat wij voor uw
familiebedrijf kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op