De familie als bakermat

De familie als bakermat
Familiebedrijven zijn complex; vooral degenen die al meerdere generaties meegaan.  Generatie op generatie geven de ouders hun DNA door aan hun kinderen en die weer aan hun kinderen, waardoor er vandaag de dag zaken spelen die hun oorsprong al in een veel verder verleden hebben. Patronen zijn in het systeem geslopen, waardoor blokkades kunnen ontstaan zonder dat men weet heeft waar deze vandaan komen. Van ruzie in de familie, tot bedrijfsresultaten die ver achterblijven en jaloezie onder de aandeelhouders. Hoe ga je hiermee om?
 

Familie

De familie is de bakermat van een goedlopend familiebedrijf, maar beseft dit zelf vaak niet. Een open houding naar elkaar en de bereidheid conflicten te zien in het licht van mogelijke oplossingen, zijn belangrijke voorwaarden om met elkaar samen te werken. Familiaire zaken dienen tijdens familiebijeenkomsten voor het voetlicht te komen zodat ze in alle eerlijkheid met elkaar kunnen worden besproken. Kortom: de familie dient te beseffen dat de basis voor een goed werkend familiebedrijf de familie zelf is! Als is het maar om het goede voorbeeld te geven.
 

Onderstroom

Vaak komen zaken waar het echt om draait in de familie niet ter sprake. Hierbij spelen emotie en schaamte vaak een grote rol. Er wordt gewoonweg niet over gesproken. Zaken die spelen in deze zogenaamde onderstroom vormen vaak een belemmering voor het met elkaar samenwerken en om goede bedrijfsresultaten te boeken….   
 

Generalist

Het wegnemen van blokkades is een hele klus. Verzanden in details helpt niet bij het ontrafelen van de patronen die vaak zo hardnekkig zijn.  Daarom kan het verstandig zijn een externe begeleider bij dit proces te betrekken. Zo beschik je over een helikopterview om de echt belangrijke zaken aan te pakken: ogenschouw over familiaire en bedrijfsmatige zaken, het belang van de aandeelhouders en aandacht voor de ambities en competenties van de individuele familieleden.
 
Het zal hoe dan ook een stevige klus zijn voor de familie om zich verder te ontwikkelen. Maar als het lukt bij elkaar de juiste snaar te raken, het individu weg te cijferen en zich dienend op te stellen voor het geheel, geeft het de familie veel vertrouwen stappen te maken richting een volgende fase.
 

Blog

Plannen naar de volgende generatie

Hoe gaan familiebedrijven in de praktijk om met het opvolgingsvraagstuk? In het Duitse vakblad DEGA...
lees verder »

Snoeien familieboom

Familiebedrijven hebben sterk de neiging te vertakken in volgende generaties. De oprichters hebben...
lees verder »

Strategie in familiebedrijven

Waarom is een strategie of missie nodig voor een familiebedrijf? Waarom zou je je druk maken over...
lees verder »

Kiem van ondernemerstevredenheid

Ondernemers zijn vaak keihard aan het werk om resultaten te boeken en hebben daarbij vooral oog...
lees verder »

Nieuwe toekomst familiebedrijven

De vreemde situatie waarin we ons nu allemaal bevinden, maakt dat je soms gaat nadenken. Zo zit ik...
lees verder »

Door welke bril?

Wie als adviseur familiebedrijven mag begeleiden, krijgt onherroepelijk te maken met...
lees verder »

“De 4 succesfactoren van sterke familiebedrijven”

Het is al vaak benoemd, maar familiebedrijven presteren op lange termijn financieel beter dan...
lees verder »

Het parallelle planningsproces

Tijdens opvolgingsprocessen is de kwaliteit van het proces vaak net zo belangrijk als de uitkomst...
lees verder »

Plichten betrokken eigenaars

Betrokken eigenaars vormen een cruciale factor voor een goed draaiend familiebedrijf. Naast de...
lees verder »

Opvolging vanuit de overdrager

Het merendeel van de ondernemers is helemaal niet met de opvolging bezig, laat staan dat ze weten...
lees verder »

Cross family learning

Een krachtige impuls voor het goed voorbereiden van de opvolging, is het sparren met andere...
lees verder »

Leiderschap en 360 graden feedback

Voor de continuïteit van het familiebedrijf is het belangrijk dat eigenaren en andere leiders...
lees verder »

Evaluatie Raad van Advies

fond® begeleidde recentelijk een kennissessie voor familiebedrijven van het MKB Deventer, over...
lees verder »

Familieopstelling met paarden

Families die generatie op generatie met elkaar verweven zijn om het familiebedrijf verder te...
lees verder »

De koning en zijn kroonprins

Een praktijkcase! Het leek zo mooi allemaal: een hoogopgeleide jonge ondernemer met ambitie zou het...
lees verder »

De sleutel van het familiesysteem

Het leiden van een familiebedrijf is geen sinecure. Je aandacht dient zich zowel op het zakelijke...
lees verder »

Raad van Advies

Maar weinig familiebedrijven in het MKB zien de voordelen van een Raad van Advies. Vaak willen de...
lees verder »

Volgende generatie

‘Het familiebedrijf is in bruikleen van de generatie na mij’. Een mooie uitspraak die...
lees verder »

Familiebedrijven Blokker en Parlevliet & Van der Plas

In het NRC van 14 april 2018 stonden twee artikelen over bijzondere familiebedrijven: Blokker en de...
lees verder »

Kenmerken van de familiaire opvolger

De keuze wie het bedrijf over te nemen wordt vaak (te) lang vooruitgeschoven. Het is een lastig...
lees verder »

Adviseur van een familiebedrijf

Naast kennis en kunde is de persoonlijke band met de opdrachtgever vaak erg belangrijk in de...
lees verder »

Familiaire opvolging?

Opvolging is vaak een cruciaal scharnierpunt in de continuïteit van het familiebedrijf....
lees verder »

Afhechten

Na een periode van veranderingen binnen de bedrijfsfamilie is het goed afhechten van eventuele...
lees verder »

Loslaten leiding en eigendom

In mijn dagelijkse praktijk zie ik met enige regelmaat bedrijfseigenaren bij opvolging richting de...
lees verder »

Extern management binnen familiebedrijven

Uit diverse studies is gebleken dat de komende jaren er binnen familiebedrijven een tekort aan...
lees verder »

Het familiestatuut

Vaak wordt in de wandelgangen bij het besturen van (familie)bedrijven het woord...
lees verder »
26
Benieuwd wat wij voor uw
familiebedrijf kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op