Door welke bril?

Door welke bril?
Wie als adviseur familiebedrijven mag begeleiden, krijgt onherroepelijk te maken met familiedynamieken. En dan niet alleen de dynamieken van de bedrijfsfamilie, maar ook die vanuit je eigen familie. Het doorleven hoe dit bij jezelf zit, is een belangrijke voorwaarde om onbevooroordeeld te leren kijken naar wat zich in de dagelijkse praktijk aandient. Het systemisch werken leert ons immers dat het hele systeem belangrijk is, dus ook wat er zich in vorige generaties van de familie heeft afgespeeld. Dat is dus medebepalend voor het dagelijkse reilen en zeilen van het familiebedrijf.
 

Harde cijfers

In het bedrijf gaat het erom geld te verdienen voor de huidige en toekomstige generatie. De producten en diensten dienen de juiste kwaliteiten te bezitten voor de bestemde doelgroep. De organisatie is gestroomlijnd en maandelijks worden de omzetten vergeleken met de prognose. Aan het einde van het boekjaar wordt de winst- en verliesrekening opgemaakt, waaruit blijkt of de juiste koers wordt gevaren. Maar zeker in een familiebedrijf draait het om meer dan alleen de harde cijfers.
 

Zachte dynamieken

De familie als aandeelhouder bepaalt de dynamiek in het familiebedrijf. En vaak worden hier geen woorden aan vuil gemaakt. “We doen het gewoon zoals voorgaande generaties het ook hebben gedaan.” Gestoeld op emotie, familiewaarden en familiecodes. Dat laatste kan knap lastig en taai zijn, waardoor ruzie en conflicten ontstaan. Het goed leren omgaan met deze conflicten is een erg belangrijke factor voor de bestendigheid van het familiebedrijf en de gezondheid van de individuele familieleden.
 

Systemische bril  

Voor een adviseur familiebedrijven behoort een systemische bril tot de basisuitrusting. Het gaat niet alleen om de knikkers, alhoewel dit wel vaak wordt gedacht.  Het hele systeem doet er toe. Over meerdere  generaties ondernemen en over meerdere generaties familie. Een quick fix als antwoord op een ondernemersvraag lijkt verleidelijk maar zet weinig zoden aan de dijk. Oog hebben voor organisatie- en familiedynamieken is een belangrijke voorwaarde om de ondernemende familie echt verder te helpen.   
 

Blog

Strategie in familiebedrijven

Waarom is een strategie of missie nodig voor een familiebedrijf? Waarom zou je je druk maken over...
lees verder »

Plichten betrokken eigenaars

Betrokken eigenaars vormen een cruciale factor voor een goed draaiend familiebedrijf. Naast de...
lees verder »

Adviseur van een familiebedrijf

Naast kennis en kunde is de persoonlijke band met de opdrachtgever vaak erg belangrijk in de...
lees verder »

De koning en zijn kroonprins

Een praktijkcase! Het leek zo mooi allemaal: een hoogopgeleide jonge ondernemer met ambitie zou het...
lees verder »

Raad van Advies

Maar weinig familiebedrijven in het MKB zien de voordelen van een Raad van Advies. Vaak willen de...
lees verder »

Evaluatie Raad van Advies

fond® begeleidde recentelijk een kennissessie voor familiebedrijven van het MKB Deventer, over...
lees verder »

“De 4 succesfactoren van sterke familiebedrijven”

Het is al vaak benoemd, maar familiebedrijven presteren op lange termijn financieel beter dan...
lees verder »

Cross family learning

Een krachtige impuls voor het goed voorbereiden van de opvolging, is het sparren met andere...
lees verder »

Snoeien familieboom

Familiebedrijven hebben sterk de neiging te vertakken in volgende generaties. De oprichters hebben...
lees verder »

Kenmerken van de familiaire opvolger

De keuze wie het bedrijf over te nemen wordt vaak (te) lang vooruitgeschoven. Het is een lastig...
lees verder »

Leiderschap en 360 graden feedback

Voor de continuïteit van het familiebedrijf is het belangrijk dat eigenaren en andere leiders...
lees verder »

Familiaire opvolging?

Opvolging is vaak een cruciaal scharnierpunt in de continuïteit van het familiebedrijf....
lees verder »

De familie als bakermat

Familiebedrijven zijn complex; vooral degenen die al meerdere generaties meegaan.  Generatie...
lees verder »

Het parallelle planningsproces

Tijdens opvolgingsprocessen is de kwaliteit van het proces vaak net zo belangrijk als de uitkomst...
lees verder »

Familiebedrijven Blokker en Parlevliet & Van der Plas

In het NRC van 14 april 2018 stonden twee artikelen over bijzondere familiebedrijven: Blokker en de...
lees verder »

Plannen naar de volgende generatie

Hoe gaan familiebedrijven in de praktijk om met het opvolgingsvraagstuk? In het Duitse vakblad DEGA...
lees verder »

Opvolging vanuit de overdrager

Het merendeel van de ondernemers is helemaal niet met de opvolging bezig, laat staan dat ze weten...
lees verder »

Familieopstelling met paarden

Families die generatie op generatie met elkaar verweven zijn om het familiebedrijf verder te...
lees verder »

Loslaten leiding en eigendom

In mijn dagelijkse praktijk zie ik met enige regelmaat bedrijfseigenaren bij opvolging richting de...
lees verder »

Het familiestatuut

Vaak wordt in de wandelgangen bij het besturen van (familie)bedrijven het woord...
lees verder »

Afhechten

Na een periode van veranderingen binnen de bedrijfsfamilie is het goed afhechten van eventuele...
lees verder »

Nieuwe toekomst familiebedrijven

De vreemde situatie waarin we ons nu allemaal bevinden, maakt dat je soms gaat nadenken. Zo zit ik...
lees verder »

De sleutel van het familiesysteem

Het leiden van een familiebedrijf is geen sinecure. Je aandacht dient zich zowel op het zakelijke...
lees verder »

Extern management binnen familiebedrijven

Uit diverse studies is gebleken dat de komende jaren er binnen familiebedrijven een tekort aan...
lees verder »

Volgende generatie

‘Het familiebedrijf is in bruikleen van de generatie na mij’. Een mooie uitspraak die...
lees verder »

Kiem van ondernemerstevredenheid

Ondernemers zijn vaak keihard aan het werk om resultaten te boeken en hebben daarbij vooral oog...
lees verder »
26
Benieuwd wat wij voor uw
familiebedrijf kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op