Evaluatie Raad van Advies

Evaluatie Raad van Advies
fond® begeleidde recentelijk een kennissessie voor familiebedrijven van het MKB Deventer, over het spiegelen en klankborden van directie en familie door een Raad van Advies (RvA). Familiebedrijven die de RvA al ingebed hebben zien de meerwaarde hier absoluut van in. Het op een hoger plan brengen van de RvA verdient echter wel de nodige aandacht. Het kritisch beoordelen van de werking en het nut van de RvA dient met enige regelmaat te worden besproken. fond® evalueert als externe partij zowel de structuren (harde kant) alsmede de teamdynamieken (zachte kant) van de raad om te komen tot een goede werking.

Structuren

Bij de structuren gaat het met name over handelingen voor, tijdens en na de vergaderingen. Denk aan het tijdig aanleveren van de documenten ter voorbereiding of de verslaglegging. Maar ook of de juiste personen zitting hebben in de RvA en hoe de voorzitter zijn rol vervult. Allemaal elementen die bijdragen aan een juiste werking van de RvA.  


Teamdynamieken

De interactie met de directie is een belangrijk speerpunt in de teamdynamieken. Hoe gaat de directie bijvoorbeeld om met feedback en heerst er wel voldoende vertrouwen tussen de leden van de RvA en de directie? Maar bovenal is belangrijk of de adviesleden zich wel in kunnen leven in de dynamieken die specifiek bij een familiebedrijf horen.  De familiekant en het omgaan met emoties  zijn voor het goed functioneren van het familiebedrijf belangrijke factoren die goed moeten worden aangevoeld.    


Conclusie 

Tijdens de evaluatie wordt met elkaar verkend wat de uitkomsten concreet kunnen gaan betekenen. Men kan bepaalde aanpassingen voornemen of gewoon doorgaan op de oude voet omdat dit prima werkt. Men kan ook besluiten (tijdelijk) te stoppen met de RvA omdat de meerwaarde te gering is. Een andere optie is natuurlijk door te groeien naar een meer officiëlere vorm van besturen: een Raad van Commissarissen (RvC). fond® informeert u graag over deze en andere mogelijkheden.  
 

Blog

Adviseur van een familiebedrijf

Naast kennis en kunde is de persoonlijke band met de opdrachtgever vaak erg belangrijk in de...
lees verder »

Snoeien familieboom

Familiebedrijven hebben sterk de neiging te vertakken in volgende generaties. De oprichters hebben...
lees verder »

De koning en zijn kroonprins

Een praktijkcase! Het leek zo mooi allemaal: een hoogopgeleide jonge ondernemer met ambitie zou het...
lees verder »

Familiebedrijven Blokker en Parlevliet & Van der Plas

In het NRC van 14 april 2018 stonden twee artikelen over bijzondere familiebedrijven: Blokker en de...
lees verder »

Raad van Advies

Maar weinig familiebedrijven in het MKB zien de voordelen van een Raad van Advies. Vaak willen de...
lees verder »

Loslaten leiding en eigendom

In mijn dagelijkse praktijk zie ik met enige regelmaat bedrijfseigenaren bij opvolging richting de...
lees verder »

De sleutel van het familiesysteem

Het leiden van een familiebedrijf is geen sinecure. Je aandacht dient zich zowel op het zakelijke...
lees verder »

Het parallelle planningsproces

Tijdens opvolgingsprocessen is de kwaliteit van het proces vaak net zo belangrijk als de uitkomst...
lees verder »

Volgende generatie

‘Het familiebedrijf is in bruikleen van de generatie na mij’. Een mooie uitspraak die...
lees verder »

Strategie in familiebedrijven

Waarom is een strategie of missie nodig voor een familiebedrijf? Waarom zou je je druk maken over...
lees verder »

Nieuwe toekomst familiebedrijven

De vreemde situatie waarin we ons nu allemaal bevinden, maakt dat je soms gaat nadenken. Zo zit ik...
lees verder »

Afhechten

Na een periode van veranderingen binnen de bedrijfsfamilie is het goed afhechten van eventuele...
lees verder »

Het familiestatuut

Vaak wordt in de wandelgangen bij het besturen van (familie)bedrijven het woord...
lees verder »

Plichten betrokken eigenaars

Betrokken eigenaars vormen een cruciale factor voor een goed draaiend familiebedrijf. Naast de...
lees verder »

Opvolging vanuit de overdrager

Het merendeel van de ondernemers is helemaal niet met de opvolging bezig, laat staan dat ze weten...
lees verder »

Kiem van ondernemerstevredenheid

Ondernemers zijn vaak keihard aan het werk om resultaten te boeken en hebben daarbij vooral oog...
lees verder »

Kenmerken van de familiaire opvolger

De keuze wie het bedrijf over te nemen wordt vaak (te) lang vooruitgeschoven. Het is een lastig...
lees verder »

Door welke bril?

Wie als adviseur familiebedrijven mag begeleiden, krijgt onherroepelijk te maken met...
lees verder »

“De 4 succesfactoren van sterke familiebedrijven”

Het is al vaak benoemd, maar familiebedrijven presteren op lange termijn financieel beter dan...
lees verder »

Plannen naar de volgende generatie

Hoe gaan familiebedrijven in de praktijk om met het opvolgingsvraagstuk? In het Duitse vakblad DEGA...
lees verder »

Cross family learning

Een krachtige impuls voor het goed voorbereiden van de opvolging, is het sparren met andere...
lees verder »

Leiderschap en 360 graden feedback

Voor de continuïteit van het familiebedrijf is het belangrijk dat eigenaren en andere leiders...
lees verder »

Extern management binnen familiebedrijven

Uit diverse studies is gebleken dat de komende jaren er binnen familiebedrijven een tekort aan...
lees verder »

Familiaire opvolging?

Opvolging is vaak een cruciaal scharnierpunt in de continuïteit van het familiebedrijf....
lees verder »

Familieopstelling met paarden

Families die generatie op generatie met elkaar verweven zijn om het familiebedrijf verder te...
lees verder »

De familie als bakermat

Familiebedrijven zijn complex; vooral degenen die al meerdere generaties meegaan.  Generatie...
lees verder »
26
Benieuwd wat wij voor uw
familiebedrijf kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op