Extern management binnen familiebedrijven

Extern management binnen familiebedrijven
Uit diverse studies is gebleken dat de komende jaren er binnen familiebedrijven een tekort aan familiaire opvolgers is. Potentiele kandidaten zijn of nog te jong, missen de noodzakelijke competenties of zinspelen op andere carrièrekansen buiten het familiebedrijf. Allemaal legitieme redenen om te kiezen voor een externe manager om het familiebedrijf te leiden. Er gelden echter wel een aantal basisregels om van de samenwerking tussen de externe manager en de familie een succes te maken. 
 

Tweede viool

Als het ego van de manager te groot is, kan dit wrijving veroorzaken binnen de familie. De manager dient er dan ook van doordrongen te zijn dat hij altijd de tweede viool speelt. De familie zit altijd op de eerste rij. Hij zal hier nooit deel van uitmaken en waarschijnlijk ook nooit mede-eigenaar van het bedrijf worden.
 

Eigenaarsvisie als baken

De eigenaarsvisie is de basis voor de externe manager om zijn functie te kunnen uitoefenen. Bij het ontbreken van deze visie kan het gebeuren dat de manager de dupe wordt van onenigheid over de te varen koers van het familiebedrijf.    
  

Vertrouwen schenken

Het is een belangrijke taak van de eigenaren om te zorgen voor een goede manager die het familiebedrijf verder kan ontwikkelen. Dit betekent vertrouwen schenken en voldoende autonomie geven om zich te mengen in strategische beslissingen. En ook de ruimte geven om eigenstandig beslissingen te nemen passend bij de waarden van de familie.
 
Belangrijk is dat de familie en de manager vanuit één en dezelfde visie werken en dat er een klik is tussen beiden. Voldoende afstand tussen eigendom en management, respect voor elkaars rol en een heldere communicatie zijn basisvoorwaarden om koers te varen vanuit de ambities van de familie.

Blog

Nieuwe toekomst familiebedrijven

De vreemde situatie waarin we ons nu allemaal bevinden, maakt dat je soms gaat nadenken. Zo zit ik...
lees verder »

De familie als bakermat

Familiebedrijven zijn complex; vooral degenen die al meerdere generaties meegaan.  Generatie...
lees verder »

Snoeien familieboom

Familiebedrijven hebben sterk de neiging te vertakken in volgende generaties. De oprichters hebben...
lees verder »

Loslaten leiding en eigendom

In mijn dagelijkse praktijk zie ik met enige regelmaat bedrijfseigenaren bij opvolging richting de...
lees verder »

De sleutel van het familiesysteem

Het leiden van een familiebedrijf is geen sinecure. Je aandacht dient zich zowel op het zakelijke...
lees verder »

Het familiestatuut

Vaak wordt in de wandelgangen bij het besturen van (familie)bedrijven het woord...
lees verder »

Plannen naar de volgende generatie

Hoe gaan familiebedrijven in de praktijk om met het opvolgingsvraagstuk? In het Duitse vakblad DEGA...
lees verder »

“De 4 succesfactoren van sterke familiebedrijven”

Het is al vaak benoemd, maar familiebedrijven presteren op lange termijn financieel beter dan...
lees verder »

Leiderschap en 360 graden feedback

Voor de continuïteit van het familiebedrijf is het belangrijk dat eigenaren en andere leiders...
lees verder »

Afhechten

Na een periode van veranderingen binnen de bedrijfsfamilie is het goed afhechten van eventuele...
lees verder »

Adviseur van een familiebedrijf

Naast kennis en kunde is de persoonlijke band met de opdrachtgever vaak erg belangrijk in de...
lees verder »

Familiebedrijven Blokker en Parlevliet & Van der Plas

In het NRC van 14 april 2018 stonden twee artikelen over bijzondere familiebedrijven: Blokker en de...
lees verder »

Plichten betrokken eigenaars

Betrokken eigenaars vormen een cruciale factor voor een goed draaiend familiebedrijf. Naast de...
lees verder »

Strategie in familiebedrijven

Waarom is een strategie of missie nodig voor een familiebedrijf? Waarom zou je je druk maken over...
lees verder »

Opvolging vanuit de overdrager

Het merendeel van de ondernemers is helemaal niet met de opvolging bezig, laat staan dat ze weten...
lees verder »

Evaluatie Raad van Advies

fond® begeleidde recentelijk een kennissessie voor familiebedrijven van het MKB Deventer, over...
lees verder »

De koning en zijn kroonprins

Een praktijkcase! Het leek zo mooi allemaal: een hoogopgeleide jonge ondernemer met ambitie zou het...
lees verder »

Familiaire opvolging?

Opvolging is vaak een cruciaal scharnierpunt in de continuïteit van het familiebedrijf....
lees verder »

Volgende generatie

‘Het familiebedrijf is in bruikleen van de generatie na mij’. Een mooie uitspraak die...
lees verder »

Het parallelle planningsproces

Tijdens opvolgingsprocessen is de kwaliteit van het proces vaak net zo belangrijk als de uitkomst...
lees verder »

Door welke bril?

Wie als adviseur familiebedrijven mag begeleiden, krijgt onherroepelijk te maken met...
lees verder »

Kenmerken van de familiaire opvolger

De keuze wie het bedrijf over te nemen wordt vaak (te) lang vooruitgeschoven. Het is een lastig...
lees verder »

Raad van Advies

Maar weinig familiebedrijven in het MKB zien de voordelen van een Raad van Advies. Vaak willen de...
lees verder »

Kiem van ondernemerstevredenheid

Ondernemers zijn vaak keihard aan het werk om resultaten te boeken en hebben daarbij vooral oog...
lees verder »

Familieopstelling met paarden

Families die generatie op generatie met elkaar verweven zijn om het familiebedrijf verder te...
lees verder »

Cross family learning

Een krachtige impuls voor het goed voorbereiden van de opvolging, is het sparren met andere...
lees verder »
26
Benieuwd wat wij voor uw
familiebedrijf kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op