Familiaire opvolging?

Familiaire opvolging?
Opvolging is vaak een cruciaal scharnierpunt in de continuïteit van het familiebedrijf. Hierbij dient verder gekeken te worden dan alleen naar het bedrijfsmatige aspect. Familiaire harmonie en het individueel welzijn vormen ook wezenlijke onderdelen van een succesvolle opvolging. Stelt zich de vraag of een familiaire opvolging wel het juiste alternatief is. En welke andere opties zijn er dan?
 

Familiale opvolging betekent levenslang

Een CEO staat gemiddeld 7 jaar aan het roer van een niet-familiebedrijf. Maar voor de opvolger binnen een familiebedrijf betekent een CEO-functie levenslang! Natuurlijk moet een familiale opvolger bekwaam en gemotiveerd zijn, maar wellicht heeft hij/zij andere alternatieven waarin zijn of haar talenten beter tot uiting komen. Wil ik überhaupt wel werken in een familiebedrijf is dan een zeer terechte vraag!
 

Verkoop is een serieuze optie

Verkoop is een prima optie als er geen bekwame bedrijfsopvolger klaarstaat. Maar dit geldt tevens als de eigenaarsvisies te ver uit elkaar liggen of als spanningen in de familie de overhand hebben. Een andere reden kan zijn dat het financieel eigenlijk niet meer te bolwerken is. Of gewoon dat er een dusdanige prijs kan worden gekregen die niet kan worden geweigerd.  Bedenk wel dat de duur van het verkoopproces tussen de 1 en 5 jaar ligt. In de voorbereiding ligt de kracht van een goede afronding!
 

Externe manager met familiale controle

Het vinden van een uitstekende externe manager die goed kan samenwerken met de familie is ook een mogelijkheid. Vooraf dienen de eigenaarsvisie en de rol van de familie binnen het bedrijf wel duidelijk te zijn. De familie als eigenaar kan zich bijvoorbeeld nog prima met de dagelijkse leiding bemoeien, mits hier goede afspraken over zijn gemaakt. Ook kan zij zitting nemen in het bestuur van het familiebedrijf. De familie blijft wel verantwoordelijk voor het opvoeden van de volgende generatie.     
 

Vijf essentiële vragen

Deze vijf vragen spelen een centrale rol bij opvolging:
1.Waar gaan we als familie met het familiebedrijf naartoe (familiale missie)?
2.Wie gaat het familiebedrijf leiden (assessment, mentor)?
3.Wat is het toekomstige bestuursmodel van het familiebedrijf (RvB, familiestatuut)?
4.Welke rol zal iedereen in de toekomst spelen (aandeelhouder, manager, personeelslid, ….)?
5.Hoe wordt het eigendom geregeld (kopen, krijgen, macht verwerven)?  

Het beantwoorden van deze vragen zal leiden tot een opvolgingsplan. Ga de discussie aan en maak het onderwerp van opvolging bespreekbaar, onderzoek alle alternatieven en wees vooral objectief!
   
 

Blog

Plichten betrokken eigenaars

Betrokken eigenaars vormen een cruciale factor voor een goed draaiend familiebedrijf. Naast de...
lees verder »

Loslaten leiding en eigendom

In mijn dagelijkse praktijk zie ik met enige regelmaat bedrijfseigenaren bij opvolging richting de...
lees verder »

Raad van Advies

Maar weinig familiebedrijven in het MKB zien de voordelen van een Raad van Advies. Vaak willen de...
lees verder »

Extern management binnen familiebedrijven

Uit diverse studies is gebleken dat de komende jaren er binnen familiebedrijven een tekort aan...
lees verder »

Adviseur van een familiebedrijf

Naast kennis en kunde is de persoonlijke band met de opdrachtgever vaak erg belangrijk in de...
lees verder »

Familieopstelling met paarden

Families die generatie op generatie met elkaar verweven zijn om het familiebedrijf verder te...
lees verder »

Het parallelle planningsproces

Tijdens opvolgingsprocessen is de kwaliteit van het proces vaak net zo belangrijk als de uitkomst...
lees verder »

Door welke bril?

Wie als adviseur familiebedrijven mag begeleiden, krijgt onherroepelijk te maken met...
lees verder »

De familie als bakermat

Familiebedrijven zijn complex; vooral degenen die al meerdere generaties meegaan.  Generatie...
lees verder »

De sleutel van het familiesysteem

Het leiden van een familiebedrijf is geen sinecure. Je aandacht dient zich zowel op het zakelijke...
lees verder »

De koning en zijn kroonprins

Een praktijkcase! Het leek zo mooi allemaal: een hoogopgeleide jonge ondernemer met ambitie zou het...
lees verder »

Familiebedrijven Blokker en Parlevliet & Van der Plas

In het NRC van 14 april 2018 stonden twee artikelen over bijzondere familiebedrijven: Blokker en de...
lees verder »

Opvolging vanuit de overdrager

Het merendeel van de ondernemers is helemaal niet met de opvolging bezig, laat staan dat ze weten...
lees verder »

Volgende generatie

‘Het familiebedrijf is in bruikleen van de generatie na mij’. Een mooie uitspraak die...
lees verder »

Cross family learning

Een krachtige impuls voor het goed voorbereiden van de opvolging, is het sparren met andere...
lees verder »

Plannen naar de volgende generatie

Hoe gaan familiebedrijven in de praktijk om met het opvolgingsvraagstuk? In het Duitse vakblad DEGA...
lees verder »

Nieuwe toekomst familiebedrijven

De vreemde situatie waarin we ons nu allemaal bevinden, maakt dat je soms gaat nadenken. Zo zit ik...
lees verder »

Leiderschap en 360 graden feedback

Voor de continuïteit van het familiebedrijf is het belangrijk dat eigenaren en andere leiders...
lees verder »

Strategie in familiebedrijven

Waarom is een strategie of missie nodig voor een familiebedrijf? Waarom zou je je druk maken over...
lees verder »

Afhechten

Na een periode van veranderingen binnen de bedrijfsfamilie is het goed afhechten van eventuele...
lees verder »

Evaluatie Raad van Advies

fond® begeleidde recentelijk een kennissessie voor familiebedrijven van het MKB Deventer, over...
lees verder »

Kenmerken van de familiaire opvolger

De keuze wie het bedrijf over te nemen wordt vaak (te) lang vooruitgeschoven. Het is een lastig...
lees verder »

Het familiestatuut

Vaak wordt in de wandelgangen bij het besturen van (familie)bedrijven het woord...
lees verder »

Snoeien familieboom

Familiebedrijven hebben sterk de neiging te vertakken in volgende generaties. De oprichters hebben...
lees verder »

Kiem van ondernemerstevredenheid

Ondernemers zijn vaak keihard aan het werk om resultaten te boeken en hebben daarbij vooral oog...
lees verder »

“De 4 succesfactoren van sterke familiebedrijven”

Het is al vaak benoemd, maar familiebedrijven presteren op lange termijn financieel beter dan...
lees verder »
26
Benieuwd wat wij voor uw
familiebedrijf kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op