Familiegeschiedenis

Familiegeschiedenis
Bedrijfsfamilies bezitten meer veerkracht dan ze beseffen. Dit komt onder meer omdat ze kunnen teruggrijpen op eerdere ervaringen van voorgaande generaties, bijvoorbeeld bij opvolgingsvraagstukken. De familiegeschiedenis als basis voor de volgende generatie. Op 17 september tijdens de bijeenkomst bedrijfsopvolging (zie https://fondfamiliebedrijven.nl/blog/aanmelding-bijeenkomst-bedrijfsopvolging) gaan we met deze  thema’s aan de slag.
 

Veerkracht

Veerkracht kan je als instrument bewust inzetten als het even tegenzit. Bijvoorbeeld wanneer er in de familie wat strubbelingen zijn of binnen het bedrijf de zaken niet helemaal volgens plan lopen. In plaats van in paniek te raken, is het van belang te zoeken naar bronnen die je kunnen helpen met het inzicht in hoe voorgaande generaties hier toch mee omgingen. Deze hadden ook met uitdagingen te maken; in elke generatie komen immers moeilijkheden voor. Ook jouw voorgangers hebben moeilijke tijden overleefd en daarbij veerkracht ondervonden en getoond.
 

Visualiseren familiegeschiedenis

De huidige familie kan van wel 7 generaties familiegeschiedenis gebruikmaken, want zo lang blijven bepaalde patronen ‘bewaard’. Dit blijft echter onbewust, totdat je dit activeert om er gebruik van te kunnen maken. Je hebt het dus al in je bezit en je kunt er altijd op vertrouwen. Het bespreekbaar maken en visualiseren van je familiegeschiedenis is een belangrijke troef tijdens een bedrijfsopvolgingsproces.
 

Blog

Volgende generatie

‘Het familiebedrijf is in bruikleen van de generatie na mij’. Een mooie uitspraak die...
lees verder »

Loslaten leiding en eigendom

In mijn dagelijkse praktijk zie ik met enige regelmaat bedrijfseigenaren bij opvolging richting de...
lees verder »

Pottenkijkers toelaten

Maar weinig familiebedrijven in het MKB zien de voordelen van een Raad van Advies. Vaak willen de...
lees verder »

Familiebedrijven Blokker en Parlevliet & Van der Plas

In het NRC van 14 april 2018 stonden twee artikelen over bijzondere familiebedrijven: Blokker en de...
lees verder »

Aanmelding bijeenkomst bedrijfsopvolging

Donderdag 17 september 2020 om 19.00 uur in Twello (Deventer) nodigen wij families uit voor een...
lees verder »

De familie als bakermat

Familiebedrijven zijn complex; vooral degenen die al meerdere generaties meegaan.  Generatie...
lees verder »

De koning en zijn kroonprins

Een praktijkcase! Het leek zo mooi allemaal: een hoogopgeleide jonge ondernemer met ambitie zou het...
lees verder »

Het familiestatuut

Vaak wordt in de wandelgangen bij het besturen van (familie)bedrijven het woord...
lees verder »

Snoeien familieboom

Familiebedrijven hebben sterk de neiging te vertakken in volgende generaties. De oprichters hebben...
lees verder »

Kenmerken van de familiaire opvolger

De keuze wie het bedrijf over te nemen wordt vaak (te) lang vooruitgeschoven. Het is een lastig...
lees verder »

Familiaire opvolging?

Opvolging is vaak een cruciaal scharnierpunt in de continuïteit van het familiebedrijf....
lees verder »

“De 4 succesfactoren van sterke familiebedrijven”

Het is al vaak benoemd, maar familiebedrijven presteren op lange termijn financieel beter dan...
lees verder »

Cross family learning

Een krachtige impuls voor het goed voorbereiden van de opvolging, is het sparren met andere...
lees verder »

Plichten betrokken eigenaars

Betrokken eigenaars vormen een cruciale factor voor een goed draaiend familiebedrijf. Naast de...
lees verder »

Extern management binnen familiebedrijven

Uit diverse studies is gebleken dat de komende jaren er binnen familiebedrijven een tekort aan...
lees verder »

Plannen naar de volgende generatie

Hoe gaan familiebedrijven in de praktijk om met het opvolgingsvraagstuk? In het Duitse vakblad DEGA...
lees verder »

Familieopstelling met paarden

Families die generatie op generatie met elkaar verweven zijn om het familiebedrijf verder te...
lees verder »

De sleutel van het familiesysteem

Het leiden van een familiebedrijf is geen sinecure. Je aandacht dient zich zowel op het zakelijke...
lees verder »

Strategie in familiebedrijven

Waarom is een strategie of missie nodig voor een familiebedrijf? Waarom zou je je druk maken over...
lees verder »

Opvolging vanuit de overdrager

Het merendeel van de ondernemers is helemaal niet met de opvolging bezig, laat staan dat ze weten...
lees verder »

Adviseur van een familiebedrijf

Naast kennis en kunde is de persoonlijke band met de opdrachtgever vaak erg belangrijk in de...
lees verder »

Nieuwe toekomst familiebedrijven

De vreemde situatie waarin we ons nu allemaal bevinden, maakt dat je soms gaat nadenken. Zo zit ik...
lees verder »
Benieuwd wat wij voor uw
familiebedrijf kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op