Het familiestatuut

Het familiestatuut
Vaak wordt in de wandelgangen bij het besturen van (familie)bedrijven het woord ‘governance’ gebruikt. Dit betekent niets meer dan dat bij het groter worden van een bedrijf de complexiteit gemanaged moet worden om de continuïteit niet in het geding te laten komen. Communicatie speelt hierbij een essentiële rol. In het familiebedrijf wordt dit geregeld door bijvoorbeeld het aanstellen van een raad van advies of een raad van commissarissen. Communicatie binnen de familie kan worden geregeld via een zogenaamd familiestatuut.
 

Waarom een statuut?

Een familiestatuut is eigenlijk de ‘grondwet van de familie’. Een belangrijke reden om hiervan gebruik te maken is dat de familie spelregels nodig heeft om problemen voor te zijn. Belangrijke onderwerpen op het raakvlak van familie en familiebedrijf die anders niet altijd worden uitgesproken, krijgen nu hun plek in het statuut. Maar bovenal is het een vormende activiteit binnen de familie. Gezamenlijk wordt nagedacht over de rol van de familie binnen het familiebedrijf.
 

De onderwerpen van een statuut

Belangrijke onderwerpen die bijna altijd voorkomen in een statuut zijn familiale carrières binnen het familiebedrijf, de waarden en de visie. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld vergoeding van de familieleden, hoe om te gaan met niet-familieleden (koude kant), doelstellingen en af en toe ook filantropie. Dit laatste punt is een prima middel voor de jonge generatie om kennis te maken met het familiebedrijf.
 

Eigenaarsvisie 

De eigenaarsvisie is het belangrijkste element om te bespreken vóór het maken van een statuut. Indien de visie tussen de eigenaren niet wordt gedeeld, heeft het maken van een statuut geen enkel nut. Indien deze wel overeenkomen is het verstandig de familiale waarden en visie binnen het familiebedrijf te bespreken en te beschrijven.
 

Carrières

Welke familieleden kunnen werkzaam zijn in het familiebedrijf en welk opleidingsniveau is vereist? Dit zijn belangrijke aspecten in het statuut. Kwesties als wat er gebeurt indien een familielid slecht presteert of de mogelijkheid om aangetrouwden in het bedrijf te laten werken, worden ook besproken en vastgelegd. Een andere belangrijke vraag is welke werkervaring buiten het eigen bedrijf vereist is.
 

Maatwerk

Het opstellen van een familiestatuut is altijd maatwerk en is afhankelijk van de wensen, de cultuur en de omvang van de familie. Blijf bij het opstellen van een statuut ver weg van standaardformuleringen. Alleen de familie bepaalt of een statuut noodzakelijk en van toevoegde waarde is en welke onderwerpen écht belangrijk zijn.
 

 
 

Blog

Volgende generatie

‘Het familiebedrijf is in bruikleen van de generatie na mij’. Een mooie uitspraak die...
lees verder »

Evaluatie Raad van Advies

fond® begeleidde recentelijk een kennissessie voor familiebedrijven van het MKB Deventer, over...
lees verder »

De familie als bakermat

Familiebedrijven zijn complex; vooral degenen die al meerdere generaties meegaan.  Generatie...
lees verder »

Nieuwe toekomst familiebedrijven

De vreemde situatie waarin we ons nu allemaal bevinden, maakt dat je soms gaat nadenken. Zo zit ik...
lees verder »

Raad van Advies

Maar weinig familiebedrijven in het MKB zien de voordelen van een Raad van Advies. Vaak willen de...
lees verder »

Familiaire opvolging?

Opvolging is vaak een cruciaal scharnierpunt in de continuïteit van het familiebedrijf....
lees verder »

Familieopstelling met paarden

Families die generatie op generatie met elkaar verweven zijn om het familiebedrijf verder te...
lees verder »

Opvolging vanuit de overdrager

Het merendeel van de ondernemers is helemaal niet met de opvolging bezig, laat staan dat ze weten...
lees verder »

De sleutel van het familiesysteem

Het leiden van een familiebedrijf is geen sinecure. Je aandacht dient zich zowel op het zakelijke...
lees verder »

Strategie in familiebedrijven

Waarom is een strategie of missie nodig voor een familiebedrijf? Waarom zou je je druk maken over...
lees verder »

Afhechten

Na een periode van veranderingen binnen de bedrijfsfamilie is het goed afhechten van eventuele...
lees verder »

De koning en zijn kroonprins

Een praktijkcase! Het leek zo mooi allemaal: een hoogopgeleide jonge ondernemer met ambitie zou het...
lees verder »

Plichten betrokken eigenaars

Betrokken eigenaars vormen een cruciale factor voor een goed draaiend familiebedrijf. Naast de...
lees verder »

Familiebedrijven Blokker en Parlevliet & Van der Plas

In het NRC van 14 april 2018 stonden twee artikelen over bijzondere familiebedrijven: Blokker en de...
lees verder »

Adviseur van een familiebedrijf

Naast kennis en kunde is de persoonlijke band met de opdrachtgever vaak erg belangrijk in de...
lees verder »

Loslaten leiding en eigendom

In mijn dagelijkse praktijk zie ik met enige regelmaat bedrijfseigenaren bij opvolging richting de...
lees verder »

Snoeien familieboom

Familiebedrijven hebben sterk de neiging te vertakken in volgende generaties. De oprichters hebben...
lees verder »

“De 4 succesfactoren van sterke familiebedrijven”

Het is al vaak benoemd, maar familiebedrijven presteren op lange termijn financieel beter dan...
lees verder »

Het parallelle planningsproces

Tijdens opvolgingsprocessen is de kwaliteit van het proces vaak net zo belangrijk als de uitkomst...
lees verder »

Plannen naar de volgende generatie

Hoe gaan familiebedrijven in de praktijk om met het opvolgingsvraagstuk? In het Duitse vakblad DEGA...
lees verder »

Kiem van ondernemerstevredenheid

Ondernemers zijn vaak keihard aan het werk om resultaten te boeken en hebben daarbij vooral oog...
lees verder »

Leiderschap en 360 graden feedback

Voor de continuïteit van het familiebedrijf is het belangrijk dat eigenaren en andere leiders...
lees verder »

Extern management binnen familiebedrijven

Uit diverse studies is gebleken dat de komende jaren er binnen familiebedrijven een tekort aan...
lees verder »

Cross family learning

Een krachtige impuls voor het goed voorbereiden van de opvolging, is het sparren met andere...
lees verder »

Kenmerken van de familiaire opvolger

De keuze wie het bedrijf over te nemen wordt vaak (te) lang vooruitgeschoven. Het is een lastig...
lees verder »

Door welke bril?

Wie als adviseur familiebedrijven mag begeleiden, krijgt onherroepelijk te maken met...
lees verder »
26
Benieuwd wat wij voor uw
familiebedrijf kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op