Loslaten leiding en eigendom

Loslaten leiding en eigendom
In mijn dagelijkse praktijk zie ik met enige regelmaat bedrijfseigenaren bij opvolging richting de volgende generatie worstelen met het loslaten van de leiding en het eigendom. Het is dan zinvol eens stil te staan bij de gewenste manier waarop. Er zijn verschillende typen ‘overdragers’ en inzicht hierin zorgt voor berusting in de manier van overdracht.
 

De monarch

De monarch vindt zichzelf een onmisbare schakel in het familiebedrijf en zonder hem of haar loopt het zeker verkeerd af. Deze ondernemer gaat door tot hij niet meer kan. Erg jammer voor de opvolger die interesse en de juiste competenties heeft. De monarch gaat door tot aan zijn dood en de opvolger zoekt het maar uit, alhoewel dit nooit hardop wordt gezegd.
 

De generaal

Deze ondernemer kan het niet laten eerst met tegenzin afscheid te nemen om daarna als reddende engel weer binnengehaald te worden. Zie je wel dat de opvolger het niet kan! De generaal is belust op macht en prestige. Opvolgers dansen naar zijn pijpen en er is weinig eer te behalen voor de volgende generatie.
 

De ambassadeur

De ambassadeur vertrekt nadat hij erkent dat zijn taak is volbracht. Hij begeleidt de opvolger en ondersteunt als adviseur of mentor waar mogelijk. Voor de opvolger is dit een prima mogelijkheid zijn eigen stempel te drukken op het nieuwe beleid.
 

De gouverneur

Het kan goed zijn dat een relatief jonge ondernemer het bedrijf overdraagt naar de volgende generatie. Successen zijn gevierd en het is tijd voor een nieuwe uitdaging. De opvolger kan geheel zijn eigen gang gaan en zijn eigen visie uitwerken. Leg wel kennis en ervaring van de overdrager vast!
 

De maarschalk   

Deze ondernemer kan het niet schelen dat de zaak ten gronde gaat na overname. Als hij maar er maar goed van afkomt. Voor de opvolger is dit natuurlijk een rampscenario aangezien er geen enkele commitment is het familiebedrijf op een fatsoenlijke manier over te dragen.   
 

Leerpunten

Inzicht in de eigen vertrekstijl van de overdrager zegt veel over de manier van overdracht. En het biedt de mogelijkheid dit binnen de familie te ventileren. De volgende generatie kan zelf beslissen hoe hiermee om te gaan zonder zich te laten frustreren.
 
 
 
 

Blog

Leiderschap en 360 graden feedback

Voor de continuïteit van het familiebedrijf is het belangrijk dat eigenaren en andere leiders...
lees verder »

Strategie in familiebedrijven

Waarom is een strategie of missie nodig voor een familiebedrijf? Waarom zou je je druk maken over...
lees verder »

Familieopstelling met paarden

Families die generatie op generatie met elkaar verweven zijn om het familiebedrijf verder te...
lees verder »

Het familiestatuut

Vaak wordt in de wandelgangen bij het besturen van (familie)bedrijven het woord...
lees verder »

Kenmerken van de familiaire opvolger

De keuze wie het bedrijf over te nemen wordt vaak (te) lang vooruitgeschoven. Het is een lastig...
lees verder »

Door welke bril?

Wie als adviseur familiebedrijven mag begeleiden, krijgt onherroepelijk te maken met...
lees verder »

Familiebedrijven Blokker en Parlevliet & Van der Plas

In het NRC van 14 april 2018 stonden twee artikelen over bijzondere familiebedrijven: Blokker en de...
lees verder »

Volgende generatie

‘Het familiebedrijf is in bruikleen van de generatie na mij’. Een mooie uitspraak die...
lees verder »

De sleutel van het familiesysteem

Het leiden van een familiebedrijf is geen sinecure. Je aandacht dient zich zowel op het zakelijke...
lees verder »

Familiaire opvolging?

Opvolging is vaak een cruciaal scharnierpunt in de continuïteit van het familiebedrijf....
lees verder »

De familie als bakermat

Familiebedrijven zijn complex; vooral degenen die al meerdere generaties meegaan.  Generatie...
lees verder »

Nieuwe toekomst familiebedrijven

De vreemde situatie waarin we ons nu allemaal bevinden, maakt dat je soms gaat nadenken. Zo zit ik...
lees verder »

Cross family learning

Een krachtige impuls voor het goed voorbereiden van de opvolging, is het sparren met andere...
lees verder »

Het parallelle planningsproces

Tijdens opvolgingsprocessen is de kwaliteit van het proces vaak net zo belangrijk als de uitkomst...
lees verder »

Snoeien familieboom

Familiebedrijven hebben sterk de neiging te vertakken in volgende generaties. De oprichters hebben...
lees verder »

Raad van Advies

Maar weinig familiebedrijven in het MKB zien de voordelen van een Raad van Advies. Vaak willen de...
lees verder »

Adviseur van een familiebedrijf

Naast kennis en kunde is de persoonlijke band met de opdrachtgever vaak erg belangrijk in de...
lees verder »

Kiem van ondernemerstevredenheid

Ondernemers zijn vaak keihard aan het werk om resultaten te boeken en hebben daarbij vooral oog...
lees verder »

De koning en zijn kroonprins

Een praktijkcase! Het leek zo mooi allemaal: een hoogopgeleide jonge ondernemer met ambitie zou het...
lees verder »

Extern management binnen familiebedrijven

Uit diverse studies is gebleken dat de komende jaren er binnen familiebedrijven een tekort aan...
lees verder »

Afhechten

Na een periode van veranderingen binnen de bedrijfsfamilie is het goed afhechten van eventuele...
lees verder »

Evaluatie Raad van Advies

fond® begeleidde recentelijk een kennissessie voor familiebedrijven van het MKB Deventer, over...
lees verder »

Plichten betrokken eigenaars

Betrokken eigenaars vormen een cruciale factor voor een goed draaiend familiebedrijf. Naast de...
lees verder »

Opvolging vanuit de overdrager

Het merendeel van de ondernemers is helemaal niet met de opvolging bezig, laat staan dat ze weten...
lees verder »

“De 4 succesfactoren van sterke familiebedrijven”

Het is al vaak benoemd, maar familiebedrijven presteren op lange termijn financieel beter dan...
lees verder »

Plannen naar de volgende generatie

Hoe gaan familiebedrijven in de praktijk om met het opvolgingsvraagstuk? In het Duitse vakblad DEGA...
lees verder »
26
Benieuwd wat wij voor uw
familiebedrijf kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op