Opvolging vanuit de overdrager

Opvolging vanuit de overdrager
Het merendeel van de ondernemers is helemaal niet met de opvolging bezig, laat staan dat ze weten wie hen opvolgt als het gaat om de dagelijkse leiding of als nieuwe eigenaar. Velen willen ook helemaal niets weten van het loslaten. Ingvar Kamprad van IKEA hielt het besturen van zijn eigen bedrijf tot zijn 87ste levensjaar vol. Welke redenen zijn er te bedenken dat het zo moeilijk is los te laten? En welke risico’s zijn er als men te laat overdraagt?
 

Angst voor het verlies van identiteit

Met name ondernemers vanuit de eerste generatie zijn erg sterk verbonden aan het familiebedrijf. Ze vereenzelvigen zich vaak met de onderneming. Met andere woorden: ze zíjn het bedrijf. Deze verworven status moeten ze opgeven. Maar wat krijgen ze er voor terug? Ouderdom, sterfelijkheid?
 

Angst voor spanningen in de familie

Kort door de bocht zijn ze niet meer de patriarch van weleer. En dit betekent vaak gezichtsverlies richting partner en kinderen. Ook moet er misschien wel een familiale opvolger worden gekozen, waarbij men mogelijk bepaalde familieleden moet overslaan. Ruzie, emotie en communicatie binnen de familie stellen ze het liefst zo lang mogelijk uit.
 

Risico’s bij te late overdracht

Arbeidsongeschiktheid, scheiding, overlijden. Het zijn doemscenario’s maar ze komen helaas voor. Ook is de kans dat bedrijfsprestaties dalen. Er wordt gewoonweg niet meer voldoende geïnvesteerd in de toekomst van het bedrijf. Opvolgers vervreemden zich en raken gefrustreerd omdat ze niet serieus worden genomen.
 

Enkele aanbevelingen

Denk niet alleen aan jezelf maar vooral aan je levenspartner, je gezin en aan de familiale opvolgers.  Plan tijdig je nieuwe rol als bijvoorbeeld adviseur zodra je de dagelijkse leiding hebt overgedragen. Of neem definitief afscheid van het familiebedrijf als dat je beter ligt. Bedenk dat alles zijn tijd nodig heeft. Denk in processen en wissel ervaringen uit met gelijkgezinden. Durf bovenal te investeren in je nieuwe rol. Je krijgt er vrijheid in denken en doen voor terug.       

Blog

Plannen naar de volgende generatie

Hoe gaan familiebedrijven in de praktijk om met het opvolgingsvraagstuk? In het Duitse vakblad DEGA...
lees verder »

Familieopstelling met paarden

Families die generatie op generatie met elkaar verweven zijn om het familiebedrijf verder te...
lees verder »

Extern management binnen familiebedrijven

Uit diverse studies is gebleken dat de komende jaren er binnen familiebedrijven een tekort aan...
lees verder »

Plichten betrokken eigenaars

Betrokken eigenaars vormen een cruciale factor voor een goed draaiend familiebedrijf. Naast de...
lees verder »

Strategie in familiebedrijven

Waarom is een strategie of missie nodig voor een familiebedrijf? Waarom zou je je druk maken over...
lees verder »

Evaluatie Raad van Advies

fond® begeleidde recentelijk een kennissessie voor familiebedrijven van het MKB Deventer, over...
lees verder »

“De 4 succesfactoren van sterke familiebedrijven”

Het is al vaak benoemd, maar familiebedrijven presteren op lange termijn financieel beter dan...
lees verder »

Snoeien familieboom

Familiebedrijven hebben sterk de neiging te vertakken in volgende generaties. De oprichters hebben...
lees verder »

Loslaten leiding en eigendom

In mijn dagelijkse praktijk zie ik met enige regelmaat bedrijfseigenaren bij opvolging richting de...
lees verder »

Het familiestatuut

Vaak wordt in de wandelgangen bij het besturen van (familie)bedrijven het woord...
lees verder »

Cross family learning

Een krachtige impuls voor het goed voorbereiden van de opvolging, is het sparren met andere...
lees verder »

Leiderschap en 360 graden feedback

Voor de continuïteit van het familiebedrijf is het belangrijk dat eigenaren en andere leiders...
lees verder »

Familiaire opvolging?

Opvolging is vaak een cruciaal scharnierpunt in de continuïteit van het familiebedrijf....
lees verder »

Kenmerken van de familiaire opvolger

De keuze wie het bedrijf over te nemen wordt vaak (te) lang vooruitgeschoven. Het is een lastig...
lees verder »

Volgende generatie

‘Het familiebedrijf is in bruikleen van de generatie na mij’. Een mooie uitspraak die...
lees verder »

Door welke bril?

Wie als adviseur familiebedrijven mag begeleiden, krijgt onherroepelijk te maken met...
lees verder »

Nieuwe toekomst familiebedrijven

De vreemde situatie waarin we ons nu allemaal bevinden, maakt dat je soms gaat nadenken. Zo zit ik...
lees verder »

Het parallelle planningsproces

Tijdens opvolgingsprocessen is de kwaliteit van het proces vaak net zo belangrijk als de uitkomst...
lees verder »

Afhechten

Na een periode van veranderingen binnen de bedrijfsfamilie is het goed afhechten van eventuele...
lees verder »

Kiem van ondernemerstevredenheid

Ondernemers zijn vaak keihard aan het werk om resultaten te boeken en hebben daarbij vooral oog...
lees verder »

De sleutel van het familiesysteem

Het leiden van een familiebedrijf is geen sinecure. Je aandacht dient zich zowel op het zakelijke...
lees verder »

De koning en zijn kroonprins

Een praktijkcase! Het leek zo mooi allemaal: een hoogopgeleide jonge ondernemer met ambitie zou het...
lees verder »

De familie als bakermat

Familiebedrijven zijn complex; vooral degenen die al meerdere generaties meegaan.  Generatie...
lees verder »

Adviseur van een familiebedrijf

Naast kennis en kunde is de persoonlijke band met de opdrachtgever vaak erg belangrijk in de...
lees verder »

Raad van Advies

Maar weinig familiebedrijven in het MKB zien de voordelen van een Raad van Advies. Vaak willen de...
lees verder »

Familiebedrijven Blokker en Parlevliet & Van der Plas

In het NRC van 14 april 2018 stonden twee artikelen over bijzondere familiebedrijven: Blokker en de...
lees verder »
26
Benieuwd wat wij voor uw
familiebedrijf kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op