Plannen naar de volgende generatie

Plannen naar de volgende generatie
Hoe gaan familiebedrijven in de praktijk om met het opvolgingsvraagstuk? In het Duitse vakblad DEGA van 06/2018  staan hiervan vier voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk. Naast goede familieverhoudingen is een goede planning een van de belangrijkste succesfactoren voor het slagen van een bedrijfsopvolging.  Maar al te vaak zien wij in onze dagelijkse praktijk dat ondernemers helemaal niet met een dergelijke planning bezig zijn, waardoor de boel op de klippen loopt. Familieruzies, faillissementen of persoonlijk leed kunnen hiervan het gevolg zijn. Een inkijk in de diverse stadia van opvolging geeft inzicht welke activiteiten men tijdig moet oppakken en welke activiteiten wellicht pas later enige aandacht verdienen. Dat geeft focus en rust.
 

Fase 1: Oriënteringsfase

Tijdens de oriëntatiefase doet de potentiele opvolger zijn of haar intrede in het familiebedrijf. Deze fase is er om uit te vinden of de interesses en de juiste competenties aanwezig zijn om toekomstig eigenaar van het familiebedrijf te worden. Bekijk alle alternatieven zowel vanuit het oogpunt van de overdrager als van de opvolger. Laat de keuze een bewuste keuze zijn en ga hier vol voor.
 

Fase 2: Voorbereidingsfase

De voorbereidingsfase is de fase van samenwerken, kennisoverdracht en voorbereiding op de daadwerkelijk overdracht. De nieuwe generatie laat zich verder scholen om goed klaargestoomd te zijn voor de nieuwe rol. De overdrager denkt na wat te doen als de volgende generatie het heeft overgenomen.  
 

Fase 3: Overdracht

Dan komt de feitelijke overdracht van leiding en eigendom. Vaak wordt eerst de leiding overgedragen en later pas het eigendom. Maar bij die overdracht hoort ook het doorgeven van de waarden die zo kenmerkend voor het familiebedrijf zijn. En denk ook aan het overdragen van gezag, zodat duidelijk is wie de leider is.    
 

Fase 4: Nazorg

Tijdens de nazorg worden de nieuwe rollen tussen overdrager en opvolger verder ingevuld.  

 
Belangrijk aandachtspunt

Laat het proces zijn werk doen. Vaak duren deze processen meerdere jaren waarbij zowel de ratio als de emotie een belangrijke rol spelen. Dat men binnen de familie goed met elkaar overweg kan en goed communiceert, is een basisvoorwaarde voor het vermijden van conflicten die leiden tot verwijdering in plaats van toenadering.
 

Blog

Loslaten leiding en eigendom

In mijn dagelijkse praktijk zie ik met enige regelmaat bedrijfseigenaren bij opvolging richting de...
lees verder »

Evaluatie Raad van Advies

fond® begeleidde recentelijk een kennissessie voor familiebedrijven van het MKB Deventer, over...
lees verder »

Familieopstelling met paarden

Families die generatie op generatie met elkaar verweven zijn om het familiebedrijf verder te...
lees verder »

Het familiestatuut

Vaak wordt in de wandelgangen bij het besturen van (familie)bedrijven het woord...
lees verder »

Het parallelle planningsproces

Tijdens opvolgingsprocessen is de kwaliteit van het proces vaak net zo belangrijk als de uitkomst...
lees verder »

“De 4 succesfactoren van sterke familiebedrijven”

Het is al vaak benoemd, maar familiebedrijven presteren op lange termijn financieel beter dan...
lees verder »

Strategie in familiebedrijven

Waarom is een strategie of missie nodig voor een familiebedrijf? Waarom zou je je druk maken over...
lees verder »

Kiem van ondernemerstevredenheid

Ondernemers zijn vaak keihard aan het werk om resultaten te boeken en hebben daarbij vooral oog...
lees verder »

Snoeien familieboom

Familiebedrijven hebben sterk de neiging te vertakken in volgende generaties. De oprichters hebben...
lees verder »

Opvolging vanuit de overdrager

Het merendeel van de ondernemers is helemaal niet met de opvolging bezig, laat staan dat ze weten...
lees verder »

De familie als bakermat

Familiebedrijven zijn complex; vooral degenen die al meerdere generaties meegaan.  Generatie...
lees verder »

Plichten betrokken eigenaars

Betrokken eigenaars vormen een cruciale factor voor een goed draaiend familiebedrijf. Naast de...
lees verder »

Nieuwe toekomst familiebedrijven

De vreemde situatie waarin we ons nu allemaal bevinden, maakt dat je soms gaat nadenken. Zo zit ik...
lees verder »

Familiebedrijven Blokker en Parlevliet & Van der Plas

In het NRC van 14 april 2018 stonden twee artikelen over bijzondere familiebedrijven: Blokker en de...
lees verder »

Kenmerken van de familiaire opvolger

De keuze wie het bedrijf over te nemen wordt vaak (te) lang vooruitgeschoven. Het is een lastig...
lees verder »

De koning en zijn kroonprins

Een praktijkcase! Het leek zo mooi allemaal: een hoogopgeleide jonge ondernemer met ambitie zou het...
lees verder »

Cross family learning

Een krachtige impuls voor het goed voorbereiden van de opvolging, is het sparren met andere...
lees verder »

Afhechten

Na een periode van veranderingen binnen de bedrijfsfamilie is het goed afhechten van eventuele...
lees verder »

De sleutel van het familiesysteem

Het leiden van een familiebedrijf is geen sinecure. Je aandacht dient zich zowel op het zakelijke...
lees verder »

Volgende generatie

‘Het familiebedrijf is in bruikleen van de generatie na mij’. Een mooie uitspraak die...
lees verder »

Adviseur van een familiebedrijf

Naast kennis en kunde is de persoonlijke band met de opdrachtgever vaak erg belangrijk in de...
lees verder »

Familiaire opvolging?

Opvolging is vaak een cruciaal scharnierpunt in de continuïteit van het familiebedrijf....
lees verder »

Leiderschap en 360 graden feedback

Voor de continuïteit van het familiebedrijf is het belangrijk dat eigenaren en andere leiders...
lees verder »

Extern management binnen familiebedrijven

Uit diverse studies is gebleken dat de komende jaren er binnen familiebedrijven een tekort aan...
lees verder »

Raad van Advies

Maar weinig familiebedrijven in het MKB zien de voordelen van een Raad van Advies. Vaak willen de...
lees verder »

Door welke bril?

Wie als adviseur familiebedrijven mag begeleiden, krijgt onherroepelijk te maken met...
lees verder »
26
Benieuwd wat wij voor uw
familiebedrijf kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op