Plichten betrokken eigenaars

Plichten betrokken eigenaars
Betrokken eigenaars vormen een cruciale factor voor een goed draaiend familiebedrijf. Naast de ‘oogst’, zoals financiële en psychische inkomsten, respect en aanzien, zijn er ook een aantal plichten waaraan eigenaars dienen te voldoen. Denk hierbij aan het aantrekken van excellente managers of het vormen van toekomstige eigenaars. Eén plicht licht ik hier graag toe: het formuleren en communiceren van de eigenaarsvisie.
 

Eigen betrokkenheid

Het komt voor dat in het familiestatuut is vastgelegd dat familieleden niet operationeel actief mogen zijn. Hiermee voorkom je namelijk veel gedoe als je niet de beste managers binnen de familie hebt. Menig ouder vindt het ook erg lastig een kind te moeten zeggen dat hij of zij onbekwaam is.
 

Verwachtingen bedrijfsvoering

De eigenaarsvisie is bepalend voor hoe het management omgaat met de ‘scope of strategy’, groei van het familiebedrijf (organisch, acquisitie) en de mate van het te nemen risico in de bedrijfsvoering. Gezien het familievermogen is het niet ondenkbaar dat uitsluitend berekende risico’s worden geaccepteerd. Strategische beslissingen gaan altijd in overleg met de familie.
 

Fundamentele doelstellingen

Hierbij gaat het vaak om het creëren van aandeelhouderswaarde in financiële zin, maar ook om familiaire continuïteit of maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook filantropie is een doelstelling die steeds vaker voorkomt om de sociale cohesie binnen de familie te versterken.
 

Waarden

Waarden geven richting en motiveren, maar bovenal impliceren ze de langetermijnvisie. Onder het mom van waardegedreven bedrijfsvoering vinden noodzakelijke veranderingen plaats die passen in een nieuwe tijdsgeest.
 
Responsible ownership is hard werken. Het creëren van inzicht in wat dit concreet betekent voor eigenaars is een belangrijke voorwaarde voor de vorming van sterke familiebedrijven.

Blog

De koning en zijn kroonprins

Een praktijkcase! Het leek zo mooi allemaal: een hoogopgeleide jonge ondernemer met ambitie zou het...
lees verder »

Raad van Advies

Maar weinig familiebedrijven in het MKB zien de voordelen van een Raad van Advies. Vaak willen de...
lees verder »

Strategie in familiebedrijven

Waarom is een strategie of missie nodig voor een familiebedrijf? Waarom zou je je druk maken over...
lees verder »

Evaluatie Raad van Advies

fond® begeleidde recentelijk een kennissessie voor familiebedrijven van het MKB Deventer, over...
lees verder »

Adviseur van een familiebedrijf

Naast kennis en kunde is de persoonlijke band met de opdrachtgever vaak erg belangrijk in de...
lees verder »

De sleutel van het familiesysteem

Het leiden van een familiebedrijf is geen sinecure. Je aandacht dient zich zowel op het zakelijke...
lees verder »

Leiderschap en 360 graden feedback

Voor de continuïteit van het familiebedrijf is het belangrijk dat eigenaren en andere leiders...
lees verder »

Snoeien familieboom

Familiebedrijven hebben sterk de neiging te vertakken in volgende generaties. De oprichters hebben...
lees verder »

Cross family learning

Een krachtige impuls voor het goed voorbereiden van de opvolging, is het sparren met andere...
lees verder »

Nieuwe toekomst familiebedrijven

De vreemde situatie waarin we ons nu allemaal bevinden, maakt dat je soms gaat nadenken. Zo zit ik...
lees verder »

Het parallelle planningsproces

Tijdens opvolgingsprocessen is de kwaliteit van het proces vaak net zo belangrijk als de uitkomst...
lees verder »

“De 4 succesfactoren van sterke familiebedrijven”

Het is al vaak benoemd, maar familiebedrijven presteren op lange termijn financieel beter dan...
lees verder »

Loslaten leiding en eigendom

In mijn dagelijkse praktijk zie ik met enige regelmaat bedrijfseigenaren bij opvolging richting de...
lees verder »

Afhechten

Na een periode van veranderingen binnen de bedrijfsfamilie is het goed afhechten van eventuele...
lees verder »

Familiaire opvolging?

Opvolging is vaak een cruciaal scharnierpunt in de continuïteit van het familiebedrijf....
lees verder »

Door welke bril?

Wie als adviseur familiebedrijven mag begeleiden, krijgt onherroepelijk te maken met...
lees verder »

Volgende generatie

‘Het familiebedrijf is in bruikleen van de generatie na mij’. Een mooie uitspraak die...
lees verder »

Opvolging vanuit de overdrager

Het merendeel van de ondernemers is helemaal niet met de opvolging bezig, laat staan dat ze weten...
lees verder »

Familieopstelling met paarden

Families die generatie op generatie met elkaar verweven zijn om het familiebedrijf verder te...
lees verder »

Extern management binnen familiebedrijven

Uit diverse studies is gebleken dat de komende jaren er binnen familiebedrijven een tekort aan...
lees verder »

De familie als bakermat

Familiebedrijven zijn complex; vooral degenen die al meerdere generaties meegaan.  Generatie...
lees verder »

Kiem van ondernemerstevredenheid

Ondernemers zijn vaak keihard aan het werk om resultaten te boeken en hebben daarbij vooral oog...
lees verder »

Familiebedrijven Blokker en Parlevliet & Van der Plas

In het NRC van 14 april 2018 stonden twee artikelen over bijzondere familiebedrijven: Blokker en de...
lees verder »

Kenmerken van de familiaire opvolger

De keuze wie het bedrijf over te nemen wordt vaak (te) lang vooruitgeschoven. Het is een lastig...
lees verder »

Plannen naar de volgende generatie

Hoe gaan familiebedrijven in de praktijk om met het opvolgingsvraagstuk? In het Duitse vakblad DEGA...
lees verder »

Het familiestatuut

Vaak wordt in de wandelgangen bij het besturen van (familie)bedrijven het woord...
lees verder »
26
Benieuwd wat wij voor uw
familiebedrijf kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op