Raad van Advies

Raad van Advies
Maar weinig familiebedrijven in het MKB zien de voordelen van een Raad van Advies. Vaak willen de bedrijfseigenaren geen pottenkijkers in het familiebedrijf, gunnen ze zich er geen tijd voor of vinden het te duur. Wanneer de stap toch wordt gezet, leert de ervaring ons ook dat een kwart binnen twee jaar weer stopt. Toch kan een Raad van Advies binnen het besturen van het familiebedrijf wel degelijk een belangrijke functie hebben. Mits goed toegepast!
 

Klankbord

Het MKB zoekt vaak een klankbord voor het maken van strategische keuzes. Door de dagelijkse rompslomp komt het er vaak niet van om na te denken over het omzetten van langetermijn-doelstellingen. Een Raad van Advies kan als externe partij prima dienst doen om af en toe stil te staan bij het maken van belangrijke keuzes. Ze houden de ondernemer de spiegel voor door het aanbrengen van alternatieven, zonder zich daarbij op de stoel van de ondernemer te begeven. Ook in groeiscenario’s of bij opvolgingsuitdagingen kan een Raad van Advies een belangrijke bijdrage leveren.
 

Competenties en diversiteit

Indien men overtuigd is van de meerwaarde, is de samenstelling van de Raad van Advies één van de succesfactoren. Heel vaak komen wij tegen dat de adviesraad een veredeld managementteam is waardoor objectiviteit ontbreekt. Strategische onderwerpen vragen strategisch inzicht en niet iedereen heeft dit in zich. Naast competenties speelt ook diversiteit binnen een Raad van Advies een belangrijke rol. Immers zegt Nadler niet voor niets: ”A team is as good as its members.” Leg tijdens de vorming dan ook veel nadruk op de profielschets van de leden, waarbij het altijd mogelijk is na een evaluatie het team aan de passen aan andere eisen.
 

Delen van informatie

De ondernemer dient wel te beseffen dat de openheid die hij zelf geeft, rechtstreeks samenhangt met wat hij uit een Raad van Advies terugkrijgt. Het achterhouden van belangrijke informatie door de ondernemer is dan ook een doodsteek voor het goed functioneren van de adviesraad. Belangrijk voor het slagen is dat de ondernemer informatie (dus macht) wil delen. Anders gelden er alleen maar verliezers.     

Blog

Leiderschap en 360 graden feedback

Voor de continuïteit van het familiebedrijf is het belangrijk dat eigenaren en andere leiders...
lees verder »

Snoeien familieboom

Familiebedrijven hebben sterk de neiging te vertakken in volgende generaties. De oprichters hebben...
lees verder »

Familiaire opvolging?

Opvolging is vaak een cruciaal scharnierpunt in de continuïteit van het familiebedrijf....
lees verder »

Kenmerken van de familiaire opvolger

De keuze wie het bedrijf over te nemen wordt vaak (te) lang vooruitgeschoven. Het is een lastig...
lees verder »

Kiem van ondernemerstevredenheid

Ondernemers zijn vaak keihard aan het werk om resultaten te boeken en hebben daarbij vooral oog...
lees verder »

Evaluatie Raad van Advies

fond® begeleidde recentelijk een kennissessie voor familiebedrijven van het MKB Deventer, over...
lees verder »

Familiebedrijven Blokker en Parlevliet & Van der Plas

In het NRC van 14 april 2018 stonden twee artikelen over bijzondere familiebedrijven: Blokker en de...
lees verder »

Strategie in familiebedrijven

Waarom is een strategie of missie nodig voor een familiebedrijf? Waarom zou je je druk maken over...
lees verder »

Familieopstelling met paarden

Families die generatie op generatie met elkaar verweven zijn om het familiebedrijf verder te...
lees verder »

Opvolging vanuit de overdrager

Het merendeel van de ondernemers is helemaal niet met de opvolging bezig, laat staan dat ze weten...
lees verder »

Cross family learning

Een krachtige impuls voor het goed voorbereiden van de opvolging, is het sparren met andere...
lees verder »

Volgende generatie

‘Het familiebedrijf is in bruikleen van de generatie na mij’. Een mooie uitspraak die...
lees verder »

Het familiestatuut

Vaak wordt in de wandelgangen bij het besturen van (familie)bedrijven het woord...
lees verder »

Extern management binnen familiebedrijven

Uit diverse studies is gebleken dat de komende jaren er binnen familiebedrijven een tekort aan...
lees verder »

De koning en zijn kroonprins

Een praktijkcase! Het leek zo mooi allemaal: een hoogopgeleide jonge ondernemer met ambitie zou het...
lees verder »

Loslaten leiding en eigendom

In mijn dagelijkse praktijk zie ik met enige regelmaat bedrijfseigenaren bij opvolging richting de...
lees verder »

Door welke bril?

Wie als adviseur familiebedrijven mag begeleiden, krijgt onherroepelijk te maken met...
lees verder »

De familie als bakermat

Familiebedrijven zijn complex; vooral degenen die al meerdere generaties meegaan.  Generatie...
lees verder »

Afhechten

Na een periode van veranderingen binnen de bedrijfsfamilie is het goed afhechten van eventuele...
lees verder »

Adviseur van een familiebedrijf

Naast kennis en kunde is de persoonlijke band met de opdrachtgever vaak erg belangrijk in de...
lees verder »

Het parallelle planningsproces

Tijdens opvolgingsprocessen is de kwaliteit van het proces vaak net zo belangrijk als de uitkomst...
lees verder »

De sleutel van het familiesysteem

Het leiden van een familiebedrijf is geen sinecure. Je aandacht dient zich zowel op het zakelijke...
lees verder »

Nieuwe toekomst familiebedrijven

De vreemde situatie waarin we ons nu allemaal bevinden, maakt dat je soms gaat nadenken. Zo zit ik...
lees verder »

Plannen naar de volgende generatie

Hoe gaan familiebedrijven in de praktijk om met het opvolgingsvraagstuk? In het Duitse vakblad DEGA...
lees verder »

Plichten betrokken eigenaars

Betrokken eigenaars vormen een cruciale factor voor een goed draaiend familiebedrijf. Naast de...
lees verder »

“De 4 succesfactoren van sterke familiebedrijven”

Het is al vaak benoemd, maar familiebedrijven presteren op lange termijn financieel beter dan...
lees verder »
26
Benieuwd wat wij voor uw
familiebedrijf kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op