Volgende generatie

Volgende generatie
‘Het familiebedrijf is in bruikleen van de generatie na mij’. Een mooie uitspraak die concreet betekent dat de huidige generatie ervoor zorgdraagt dat de volgende generatie op haar eigen manier kan ondernemen. In het dagelijks besturen en managen dien je dus rekening te houden met jouw taak als ondernemer om te zorgen voor continuïteit van het familiebedrijf. Maar hoe doe je dit nu concreet?
 

Bedrijf

Zorg voor een gezonde bedrijfsvoering. Kies een strategie die past bij het bedrijf en die tegemoetkomt aan de huidige marktomstandigheden. Wees je bewust van het maken van schulden die als last kunnen worden gezien voor de volgende generatie. De bekende molensteen om de nek. Professionaliseer waar mogelijk en kies medewerkers die passen binnen het bedrijf in de huidige tijdsgeest. 
 

Familie

Breng het thema bedrijfsopvolging tijdig ter sprake. Vaak gebeurt dit al aan de koffietafel. Doe dit op een rustig moment en zonder dwang. Er zijn echter meerdere wegen die naar Rome leiden en die toch zorgdragen voor continuïteit. Indien geen geschikte opvolger voor het leiden van het familiebedrijf in zicht is, kan men tijdelijk ook voor een externe persoon kiezen totdat de volgende generatie wel klaar staat. Leg alle spelregels vast in een familiedocument of familiestatuut; hierdoor schept  men duidelijkheid voor volgende generaties.
 

Familieleden

Geef als ondernemer de volgende generatie ruimte om dingen anders te doen. Tijden veranderen immers. Maar ook klanten, leveranciers en andere belanghebbenden gaan met de tijd mee. Leid de volgende generatie op om de vaak gecompliceerde taken op een hoog niveau uit te kunnen voeren en spreek onder elkaar af hoe een eventueel voortraject eruit kan komen te zien. Denk hierbij aan opleiding, carrière maken buiten het bedrijf, e.d. Maar bedenk bovenal dat iedereen recht heeft op een eigen levenspad. Ook als dat niet altijd strookt met het gedachtengoed van de huidige eigenaar!

 

Blog

Loslaten leiding en eigendom

In mijn dagelijkse praktijk zie ik met enige regelmaat bedrijfseigenaren bij opvolging richting de...
lees verder »

Kenmerken van de familiaire opvolger

De keuze wie het bedrijf over te nemen wordt vaak (te) lang vooruitgeschoven. Het is een lastig...
lees verder »

Afhechten

Na een periode van veranderingen binnen de bedrijfsfamilie is het goed afhechten van eventuele...
lees verder »

Familiaire opvolging?

Opvolging is vaak een cruciaal scharnierpunt in de continuïteit van het familiebedrijf....
lees verder »

Het familiestatuut

Vaak wordt in de wandelgangen bij het besturen van (familie)bedrijven het woord...
lees verder »

Door welke bril?

Wie als adviseur familiebedrijven mag begeleiden, krijgt onherroepelijk te maken met...
lees verder »

Strategie in familiebedrijven

Waarom is een strategie of missie nodig voor een familiebedrijf? Waarom zou je je druk maken over...
lees verder »

De sleutel van het familiesysteem

Het leiden van een familiebedrijf is geen sinecure. Je aandacht dient zich zowel op het zakelijke...
lees verder »

Evaluatie Raad van Advies

fond® begeleidde recentelijk een kennissessie voor familiebedrijven van het MKB Deventer, over...
lees verder »

Raad van Advies

Maar weinig familiebedrijven in het MKB zien de voordelen van een Raad van Advies. Vaak willen de...
lees verder »

Adviseur van een familiebedrijf

Naast kennis en kunde is de persoonlijke band met de opdrachtgever vaak erg belangrijk in de...
lees verder »

Plichten betrokken eigenaars

Betrokken eigenaars vormen een cruciale factor voor een goed draaiend familiebedrijf. Naast de...
lees verder »

“De 4 succesfactoren van sterke familiebedrijven”

Het is al vaak benoemd, maar familiebedrijven presteren op lange termijn financieel beter dan...
lees verder »

Nieuwe toekomst familiebedrijven

De vreemde situatie waarin we ons nu allemaal bevinden, maakt dat je soms gaat nadenken. Zo zit ik...
lees verder »

De familie als bakermat

Familiebedrijven zijn complex; vooral degenen die al meerdere generaties meegaan.  Generatie...
lees verder »

Extern management binnen familiebedrijven

Uit diverse studies is gebleken dat de komende jaren er binnen familiebedrijven een tekort aan...
lees verder »

Het parallelle planningsproces

Tijdens opvolgingsprocessen is de kwaliteit van het proces vaak net zo belangrijk als de uitkomst...
lees verder »

Plannen naar de volgende generatie

Hoe gaan familiebedrijven in de praktijk om met het opvolgingsvraagstuk? In het Duitse vakblad DEGA...
lees verder »

Cross family learning

Een krachtige impuls voor het goed voorbereiden van de opvolging, is het sparren met andere...
lees verder »

De koning en zijn kroonprins

Een praktijkcase! Het leek zo mooi allemaal: een hoogopgeleide jonge ondernemer met ambitie zou het...
lees verder »

Kiem van ondernemerstevredenheid

Ondernemers zijn vaak keihard aan het werk om resultaten te boeken en hebben daarbij vooral oog...
lees verder »

Leiderschap en 360 graden feedback

Voor de continuïteit van het familiebedrijf is het belangrijk dat eigenaren en andere leiders...
lees verder »

Snoeien familieboom

Familiebedrijven hebben sterk de neiging te vertakken in volgende generaties. De oprichters hebben...
lees verder »

Familieopstelling met paarden

Families die generatie op generatie met elkaar verweven zijn om het familiebedrijf verder te...
lees verder »

Opvolging vanuit de overdrager

Het merendeel van de ondernemers is helemaal niet met de opvolging bezig, laat staan dat ze weten...
lees verder »

Familiebedrijven Blokker en Parlevliet & Van der Plas

In het NRC van 14 april 2018 stonden twee artikelen over bijzondere familiebedrijven: Blokker en de...
lees verder »
26
Benieuwd wat wij voor uw
familiebedrijf kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op