Deskundigheid

Familiedynamiek

Familiedynamiek
Elk succesvol familiebedrijf kent familiewaarden. Die zorgen ervoor dat de ondernemer zich niet al te zeer laat leiden door externe gebeurtenissen en de waan van de dag. Met die waarden is het bedrijf herkenbaar voor klanten en toeleveranciers.

Familiewaarden

Familiewaarden zijn het ‘smeermiddel’ in het familiebedrijf. Ze vormen de basis voor het nemen van beslissingen en het houden van koers. Commitment m.b.t. deze waarden is een belangrijke voorwaarde. fond® helpt u hier graag bij.
 

familiewaarden is bedrijfswaarden 1
De waarden van het familiebedrijf zijn de waarden van de familie. Elke medewerker dient doordrongen te zijn van deze waarden die leidend zijn voor de omgang onder collega’s, met klanten en met leveranciers. Dit begint al met het aannemen van nieuwe personeel.
 

Familietradities

‘Zo doen we het hier altijd’, is een veelgehoord statement binnen familiebedrijven. In de verhalen van vroeger zit veel waarde voor vandaag de dag. Ze geven familietradities weer die van belang zijn in het dagelijks handelen. Koester deze waarden dan ook, omdat ze aan de basis staan van het huidige succes.
 
Wij maken samen met u werk van uw waarden omdat deze van cruciaal belang zijn. Het bewust doorgeven van familietradities creëert betrokkenheid onder uw personeel en onder toekomstige eigenaren van het familiebedrijf.


Conflictoplossing

Kinderen zijn van nature erg loyaal naar hun ouders toe. Dit is ook een van de redenen dat familiebedrijven zo duurzaam zijn. Conflicten liggen echter op de loer indien deze loyaliteit onder druk komt te staan. Een goede omgang hiermee is cruciaal.

In onze visie begint het oplossen van conflicten al in de jeugdfase. Laat kinderen zelf oplossingen zoeken indien ze in een conflict komen; dit zal ze later zal helpen in contact met anderen binnen het familiebedrijf.
 

Blokkades overwinnen

Indien partijen er samen niet uit kunnen komen, kan fond® hierin bemiddelden. Trajecten kenmerken zich steeds door een gestructureerde aanpak om blokkades te overwinnen om een zo optimaal mogelijke oplossing te creëren.
 
Vanuit de belangen van de partijen worden diverse opties geformuleerd die bijdragen aan een mogelijke oplossing. Ten slotte wordt een oplossing gekozen en vastgelegd waar beide partijen achter staan zodat de onderlinge relatie wordt verstevigd.  Onze aanpak is gebaseerd op de Harvard-methode voor conflictoplossing.
 

Familieraad 

De familieraad is een communicatieorgaan om zaken die in het familiebedrijf spelen bespreekbaar te maken, de familiaire eenheid te bewaren en om de volgende generatie klaar te stomen. De raad bestaat in de regel uit familieleden, maar ook ‘de koude kant’ kan aanwezig zijn om zich te laten informeren over allerhande ontwikkelingen. 

De familieraad heeft de volgende taken in een familiebedrijf:
  • Enthousiasme over het familiebedrijf wordt gedeeld tijdens de bijeenkomsten;
  • Actuele informatie wordt met de deelnemers gedeeld;
  • Er kan worden gediscussieerd over problemen die zich voordoen in het familiebedrijf;
  • De waarden die zo kenmerkend zijn voor het familiebedrijf kunnen worden besproken;
  • Eventuele conflicten kunnen worden aangekaart zonder te vervallen in een klaagzang over dagelijks zaken;
  • Er kan worden ingezet op opvolgingsprogramma’s voor de volgende generatie.
In de opstartfase zal fond® de raad bijstaan zodat de structuur helder wordt. Vervolgens kan de familie zelf voor de voortgang van de bijeenkomsten zorgen. Wij ondersteunen desgewenst.

Blogs over Familiedynamiek

De familie als bakermat

Familiebedrijven zijn complex; vooral degenen die al meerdere generaties meegaan.  Generatie...
lees verder »

Familiebedrijven Blokker en Parlevliet & Van der Plas

In het NRC van 14 april 2018 stonden twee artikelen over bijzondere familiebedrijven: Blokker en de...
lees verder »

Nieuwe toekomst familiebedrijven

De vreemde situatie waarin we ons nu allemaal bevinden, maakt dat je soms gaat nadenken. Zo zit ik...
lees verder »

Familieopstelling met paarden

Families die generatie op generatie met elkaar verweven zijn om het familiebedrijf verder te...
lees verder »
Benieuwd wat wij voor uw
familiebedrijf kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op