Deskundigheid

Governance

Governance
In een groeiend familiebedrijf stijgt de complexiteit. Om deze complexiteit in de hand te houden, kan governance een duurzaam middel zijn de communicatie te ondersteunen. Governance draait om de interactie tussen de diverse spelers binnen het familiebedrijf. fond® ondersteunt het expliciet maken van deze vormen van interactie.

Eigenaarsvisie

Uit de eigenaarsvisie blijkt duidelijk welke verwachtingen de eigenaars van het familiebedrijf hebben. Als het familiebedrijf meerdere aandeelhouders heeft, is het van belang een gezamenlijke visie te creëren om samenwerking te stimuleren. fond® ondersteunt dit essentiële proces. 

Wij ondersteunen eigenaren bij het vinden van de inhoud van hun eigenaarsvisie. Belangrijke elementen waarover een mening zal worden gevormd zijn:

blue eigenaarsvisie

Raad van Advies & Raad van Commissarissen 

Een objectieve kijk op het familiebedrijf en haar omgeving is van cruciaal belang voor een gezonde bedrijfsvoering. Een Raad van Advies of Raad van Commissarissen kan als klankbord voor strategie, groei of opvolgingsuitdagingen worden ingezet. Uiteraard moet de dagelijkse leiding  van het familiebedrijf wel bereid zijn informatie te delen en te luisteren naar externen.
 

Competenties van bestuurders 

De competenties van bestuurders krijgen steeds vaker aandacht. Hierbij gaat het niet alleen om de vakinhoudelijke zaken zoals financieel of strategisch inzicht, maar ook om houding, gedrag en groepsdynamische aspecten binnen het bestuur. Het resultaat van onze begeleiding is dat u als ondernemer de juiste keuzes maakt.

Familiestatuut

Het familiestatuut is de grondwet van de familie. Tijdens de opmaak van het statuut worden gemaakte afspraken over bijvoorbeeld familiewaarden, opvolging en financiële vergoedingen vastgelegd. Tijdens dit proces wordt tevens gewerkt om de eenheid en de harmonie in de familie te verstevigen. fond® begeleidt familieondernemingen bij deze vormende activiteit.

Het schrijven van een familiestatuut begint altijd met het scherpstellen van de eigenaarsvisie. Deze moet voor iedereen duidelijk zijn voordat met het opstellen van een statuut kan worden begonnen.

De volgende stappen leiden tot het definitieve statuut:
  • Bewustwording van het nut van een familiestatuut;
  • Kick-off vergadering;
  • Individuele gesprekken met familieleden;
  • Terugkoppeling en uitleg over de procedure;
  • Ontmoetingen met de familie;
  • Ontwerp van het statuut;
  • Goedkeuring en oplevering van het statuut.  
Het succes van een familiestatuut hangt af van de mate waarin de familie de discipline heeft de gemaakte afspraken na te komen.

Blogs over Governance

Het familiestatuut

Vaak wordt in de wandelgangen bij het besturen van (familie)bedrijven het woord...
lees verder »

Pottenkijkers toelaten

Maar weinig familiebedrijven in het MKB zien de voordelen van een Raad van Advies. Vaak willen de...
lees verder »
Benieuwd wat wij voor uw
familiebedrijf kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op