Deskundigheid

Governance

Governance
In een groeiend familiebedrijf stijgt de complexiteit. Het besturen vraagt dan om meer aandacht. Governance kan een duurzaam middel zijn in het ondersteunen van de communicatie. Governance draait om de interactie tussen de diverse spelers binnen het familiebedrijf en kent drie onderscheidende takken: governance van het eigendom, governance van de familie en governance van het bedrijf.

Eigenaarsvisie

Uit de eigenaarsvisie blijkt duidelijk welke verwachtingen de eigenaren van het familiebedrijf hebben. Als het familiebedrijf meerdere aandeelhouders heeft, is het van belang een gezamenlijke visie te creëren om samenwerking te stimuleren. Het nadenken over familiewaarden, bedrijfsdoelstellingen, financiële return, groei en risico en welke betrokkenheid van de familie wordt verwacht, zijn belangrijke elementen. Het uitspreken van de verwachtingen van alle betrokkenen is hierbij essentieel. 
 


Familieraad & Familiestatuut  

De familieraad wordt door ondernemende families ingezet om zaken die in het familiebedrijf spelen bespreekbaar te maken, de familiaire eenheid te bewaren en om de volgende generatie klaar te stomen. De raad bestaat in de regel uit familieleden, met of zonder de ‘koude kant’ om zich te laten informeren over allerhande ontwikkelingen. Enkele keren per jaar komt de familie bijeen waarbij vaak het aangename met het nuttige wordt verenigd. In de opstartfase kan fond® de raad bijstaan zodat de structuur helder wordt. Vervolgens kan de familie zelf voor de voortgang van de bijeenkomsten zorgen. 
 

In het familiestatuut wordt door middel van regels vastgelegd hoe de familie omgaat met het familiebedrijf. Tijdens de opmaak van het statuut worden gemaakte afspraken over bijvoorbeeld opvolging en financiële vergoedingen vastgelegd. Tijdens dit proces wordt tevens gewerkt om de eenheid en de harmonie in de familie te verstevigen.


Een praktijkvoorbeeld laat duidelijk zien wat nu precies met familiestatuut wordt bedoeld:

Raad van Advies & Raad van Commissarissen

Een Raad van Advies of Raad van Commissarissen kan als klankbord voor strategie, groei of opvolgingsuitdagingen worden ingezet. Een objectieve kijk op het familiebedrijf en haar omgeving is van cruciaal belang voor een gezonde bedrijfsvoering. Uiteraard moet de dagelijkse leiding van het familiebedrijf wel bereid zijn informatie te delen en te luisteren naar externen. 

De competenties van bestuurders krijgen steeds vaker aandacht. Hierbij gaat het niet alleen om de vakinhoudelijke zaken zoals financieel of strategisch inzicht, maar ook om houding, gedrag en groepsdynamische aspecten binnen het bestuur.

fond® ondersteunt het familiebedrijf met het vinden van geschikte kandidaten passend bij de uitdagingen van het ondernemen.

Blogs over Governance

Raad van Advies

Maar weinig familiebedrijven in het MKB zien de voordelen van een Raad van Advies. Vaak willen de...
lees verder »

Evaluatie Raad van Advies

fond® begeleidde recentelijk een kennissessie voor familiebedrijven van het MKB Deventer, over...
lees verder »

Het familiestatuut

Vaak wordt in de wandelgangen bij het besturen van (familie)bedrijven het woord...
lees verder »

Het parallelle planningsproces

Tijdens opvolgingsprocessen is de kwaliteit van het proces vaak net zo belangrijk als de uitkomst...
lees verder »
Benieuwd wat wij voor uw
familiebedrijf kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op