Deskundigheid

Opvolging

Opvolging
Bedrijfsopvolging is het scharnierpunt van het familiebedrijf. Maar is familiaire opvolging wel de juiste keuze, of is verkoop van het familiebedrijf ook een optie? Of zijn er misschien nog andere alternatieven? Wij begeleiden het familiebedrijf tijdens het cruciale proces van opvolging, waarbij ratio en emotie hand in hand gaan. Een proces dat meerdere jaren in beslag kan nemen. De bewustwording van de nieuwe rolverdeling wordt door ons meegenomen in het opvolgingsproces.

Vragen vóór overdracht

De visie die de eigenaren hebben op de toekomst van het familiebedrijf vormt het beginpunt van het opvolgingsproces. Hiervoor dienen verschillende vragen te worden beantwoord vóórdat overdracht kan plaatsvinden. fond® stelt de juiste vragen in de juiste volgorde.  

blue eigenaarsvisie richting 1
De volgende vragen spelen een centrale rol bij opvolging:

Welke richting kiest de familie voor het familiebedrijf?
De eigenaarsvisie is bepalend welke richting het familiebedrijf kiest. Mocht blijken dat de familie het familiebedrijf wil verkopen dan is een familiaire overdracht ook niet aan de orde.
 
Wie krijgt de leiding over het familiebedrijf?

Hierbij gaat het om vinden van een goede leider die het familiebedrijf verder kan ontwikkelen. Dit kan een familielid zijn maar ook een externe manager.
 
Wat is het bestuursmodel van het familiebedrijf?

Verandering biedt kans dingen anders te doen. Men kan besluiten een raad van advies aan te stellen of de communicatie en afspraken binnen de familie vast te leggen in een familiestatuut.  
 
Welke rol krijgen de verschillende personen binnen het familiebedrijf?

Rollen zullen veranderen. De huidige directeur wordt bijvoorbeeld adviseur en een familielid kan de dagelijkse leiding op zich nemen. Definieer duidelijk de nieuwe rolverdeling om de goede werkrelatie te behouden.  
 
Wat wordt er besloten op het gebied van eigendom?

Koopt of krijgt de opvolger het familiebedrijf? Nu wordt het tijd fiscaliteiten te regelen.   

Alle gegevens worden in een plan van aanpak gepresenteerd met onderwerpen als toekomststrategie familiebedrijf, opleidingsplan van de opvolger en datum van overdracht.

Opvolgingsalternatieven

In een familiebedrijf lijkt familiaire opvolging al snel de juiste keuze. Maar is dit wel zo? Zijn er bijvoorbeeld wel bekwame opvolgers en kiezen ze wel vol overtuiging voor het familiebedrijf? Of zijn er misschien alternatieven die veel interessanter zijn? fond® bekijkt samen met u de verschillende opties.

blue opvolgings alternatieven 2

Familiaire opvolging

Hiervoor kiest men als de volgende generatie vol overtuiging het familiebedrijf wilt voorzetten. Als er voldoende ondernemersbloed aanwezig is en de opvolger aandacht heeft voor zowel het bedrijf als de familie.
 

Familiaire controle

Indien de volgende generatie nog niet zover is het stokje over te dragen, kan men kiezen de leiding van het familiebedrijf aan een externe manager over te dragen totdat de volgende generatie klaarstaat. De familie behoudt wel het eigendom.
 

Verkoop aan derden

Voor deze optie wordt gekozen indien er geen competente opvolgers zijn of de familie gebukt gaat    
onder de lasten van het familiebedrijf.

fond® stelt in samenwerking met u een masterplan op dat past bij uw situatie. Onze aanpak richt zich op de familie, de overdrager, de opvolger, het bedrijf, de omgeving waar het familiebedrijf zich in bevindt en het proces van overdracht.

'Next G' opleiding

Samenwerken in een team met broers en zussen, neven en nichten of wellicht externe managers  wordt in opvolgende  generaties steeds belangrijker. Dit vergt andere competenties dan de leiders van de voorgaande generaties. Vernieuwend leiderschap en teamontwikkeling en het beantwoorden van vragen over de eigen kwaliteiten worden actueel. Vanuit fond® adviseren en stimuleren wij de ‘Next G’ door middel van opleidingsprogramma’s.  

Competenties in kaart brengen

 

Wat kan ik?

Hierbij draait het om de vraag of de juiste competenties wel voorhanden zijn bij nieuwe leider. Dit is prima te onderzoeken middels een assessment of het uitwerken van een business case. Hierbij worden vaardigheden als visie en strategie, leiderschap, overtuigingskracht en meer getoetst.
 

Wat wil ik?

Dit gaat over interesses en ambities. Welke carrièremogelijkheden zijn er nog meer buiten het eigen familiebedrijf en kan ik wel overweg met familieaangelegenheden? Maar het gaat ook over interesses naast het familiebedrijf (work-life balance) en of ik me beter als manager of als leider voel.
 

Wie ben ik?

Ook persoonlijkheid speelt in dit verhaal een grote rol. Iemands opvattingen en overtuigingen, maar ook principes en identiteit vormen belangrijke elementen van iemands persoonlijkheid. Als leider sta je voor het bedrijf én voor de familie. In jouw eigen stijl geef je leiding aan het familiebedrijf.

fond® voert een Next Generation-programma door. Dit is altijd maatwerk, omdat elk familiebedrijf specifieke uitdagingen heeft.

Blogs over Opvolging

Volgende generatie

‘Het familiebedrijf is in bruikleen van de generatie na mij’. Een mooie uitspraak die...
lees verder »

Plannen naar de volgende generatie

Hoe gaan familiebedrijven in de praktijk om met het opvolgingsvraagstuk? In het Duitse vakblad DEGA...
lees verder »

Kenmerken van de familiaire opvolger

De keuze wie het bedrijf over te nemen wordt vaak (te) lang vooruitgeschoven. Het is een lastig...
lees verder »

Familiaire opvolging?

Opvolging is vaak een cruciaal scharnierpunt in de continuïteit van het familiebedrijf....
lees verder »

Opvolging vanuit de overdrager

Het merendeel van de ondernemers is helemaal niet met de opvolging bezig, laat staan dat ze weten...
lees verder »

De koning en zijn kroonprins

Een praktijkcase! Het leek zo mooi allemaal: een hoogopgeleide jonge ondernemer met ambitie zou het...
lees verder »
Benieuwd wat wij voor uw
familiebedrijf kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op