Deskundigheid

Professionalisering

Professionalisering
Sterke familiebedrijven weten zich telkens aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. Vaak ligt hierbij de focus op het vinden van de juiste bedrijfsstrategie. In onze aanpak gaan we veel verder en laten de strategische planning van familie en bedrijf parallel lopen.

Strategische bedrijfsmissie

De basis van een succesvol familiebedrijf is een eenduidige strategische bedrijfsmissie. Samen met u concretiseert fond® dit begrip.

De strategische bedrijfsmissie geeft het onderscheidend vermogen van het bedrijf aan. Het ontwikkelen van unieke vaardigheden en het creëren van een sterke reputatie in de markt zijn onderdeel van dit onderscheidend vermogen. Het is tevens een onlosmakelijk element in het ontwikkelen van het team ondernemers voor de volgende generatie. Het geeft richting en houvast.  

fond® stelt de juiste vragen zodat de familie:
 • steeds dezelfde boodschap uitstraalt;
 • de samenhang in activiteiten waarborgt;
 • afwijkingen en compromissen geen kans geeft;
 • de strategie als inspiratiebron ziet.

Parallel planningsproces

Tijdens het planningsproces ontstaat tussen de familie en het managementteam een gezamenlijk beeld over het familiebedrijf met zijn waarden, doelen, mogelijkheden en onmogelijkheden. Dit strategisch planningsproces wordt door fond® begeleid.

De kracht van het planningsproces ligt in de discussie en  niet in het produceren van rapporten. Voor de familie is het belangrijk antwoord te vinden op een aantal vragen zoals:
 • Wat zijn de belangrijkste waarden van de familie?
 • Welke filosofie gaat schuil achter het familiebedrijf?
 • Wat is het commitment van de familie?
 • Wie zijn de toekomstige eigenaars?

Het management dient duidelijkheid te verschaffen over:
 • De filosofie van het management;
 • Het strategisch commitment;  
 • De businessvisie;
 • Het strategisch plan.
Antwoorden op deze vragen leiden tot nieuwe inzichten en reële strategieën die het familiebedrijf verder brengen.

Professionaliseren bedrijfsorganisatie

Het inrichten van de organisatie van het familiebedrijf vraagt om belangrijke keuzes, zodat producten en diensten in de juiste kwaliteit rendabel kunnen worden afgezet. fond® zet deze keuzes voor u helder uiteen.

Op basis van een heldere bedrijfsmissie, ambities en doelstellingen wordt de bedrijfsorganisatie opgebouwd. Dit kader zorgt voor een evenwichtige en stabiele bedrijfsvoering waarin zowel de zakelijke aspecten als de familiewaarden tot hun recht komen.

 

 
blue richten 1

Blogs over Professionalisering

Plichten betrokken eigenaars

Betrokken eigenaars vormen een cruciale factor voor een goed draaiend familiebedrijf. Naast de...
lees verder »

Adviseur van een familiebedrijf

Naast kennis en kunde is de persoonlijke band met de opdrachtgever vaak erg belangrijk in de...
lees verder »

“De 4 succesfactoren van sterke familiebedrijven”

Het is al vaak benoemd, maar familiebedrijven presteren op lange termijn financieel beter dan...
lees verder »

Snoeien familieboom

Familiebedrijven hebben sterk de neiging te vertakken in volgende generaties. De oprichters hebben...
lees verder »

Strategie in familiebedrijven

Waarom is een strategie of missie nodig voor een familiebedrijf? Waarom zou je je druk maken over...
lees verder »
Benieuwd wat wij voor uw
familiebedrijf kunnen betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op